6 MAI

Fiindcă toți câți sunt conduși de Spiritul lui Dumnezeu, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu Romani 8:14.

Acesta este, deci, indicatorul prin care putem cunoaște poziția noastră adevărată, nu numai la începutul alergării, dar până la sfârșitul ei, și anume, dacă suntem conduși de Spiritul lui Dumnezeu — dacă aceasta este direcția în care urmăm, dacă aceasta este ceea ce căutăm — atunci suntem fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu recunoaște și acceptă pe toți cei care vin la El prin Cristos, care se încred în meritul Domnului Isus și care continuă în această atitudine a inimii Z ’03, 173 (R3200).

*       *       *

Aici, prin Spiritul lui Dumnezeu se înțelege dispoziția lui Dumnezeu în copiii Săi. Dispoziția Sa aduce înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea într-o armonie perfectă. Cei ale căror motive, gânduri, cuvinte și fapte sunt însuflețite și susținute de această dispoziție, sunt sigilați de către Dumnezeu ca aparținând Lui. Dispoziția aceasta este pentru ei cea mai puternică mărturie posibilă că sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce familie nobilă este aceasta al cărei semn și sigiliu familial este caracterul lui Dumnezeu! — PT 1926, 61.

Pasaje paralele: Exodul 33:13, 14; Numeri 9:15-23; 2 Cronici 5:13, 14; Psalmii 5:8; 23:2, 3; 25:5, 9; 32:8; 143:10; Proverbe 8:20, 21; Isaia 48:17; Ioan 16:13; 1 Corinteni 3:16; 6:19; Galateni 4:6.

Cântări: 90, 1, 11, 279 [16], 91, 334 [242], 95.

Poeziile Zorilor, 113: Tată, ia-mă de mână.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 355 (R5582: Fiii lui Dumnezeu concepuți de Spirit și dezvoltarea lorVDM, Vol. 11, Nr. 2, pag. 752).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 442 (R4929: Fierbinți în spirit servind DomnuluiVDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1914); Z ʼ12, 343 (R5129: „Nu stingeți duhul”VDM, Vol. 21, Nr. 4, pag. 1556); Z ʼ13, 103 (R5211a: Conflictul între carne și spiritVDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1395).

L.T. în limba rusă; R5129; R5211.

L.T. în limba ucraineană; R4929; R5129; R5211.

L.T. în limba engleză; R347c; R3200; R4929; R5129; R5211b.

Întrebări: Am eu acea mărturie a Spiritului cuprinsă în acest verset? Cum s-a manifestat ea săptămâna aceasta? Ce rezultate a avut ea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 MAI (Cântarea 368) *Z ʼ14, 102 (R5431: Pacea cu Dumnezeu și pacea lui DumnezeuVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010).