5 MAI

Dacă, prin Spirit, faceți să moară faptele trupului, veți trăiRomani 8:13, VDC.

Condițiile, atât de clar arătate, pe baza cărora ne putem continua relația cu Domnul și speranța noastră de a avea parte de gloriile învierii, includ omorârea faptelor trupului — înfrângerea înclinărilor carnale, omorârea lor, răstignirea și consumarea lor în serviciul Domnului și a cauzei Sale. Despre astfel de mortificare a faptelor trupului, despre astfel de bătălie împotriva slăbiciunilor cărnii, vorbește apostolul în altă parte ca despre „război”, când spune că trupul se războiește împotriva spiritului iar spiritul, la rândul lui, se războiește împotriva trupului, căci cei doi sunt contrari și vor fi vrăjmași până la sfârșitul vieții. Dacă spiritul a fost voitor și a luptat cât a putut de bine împotriva slăbiciunilor trupului, Domnul va socoti biruința completă prin meritul Răscumpărătorului — Z ’03, 172 (R3200).

*       *       *

Prin spirit se are în vedere inima, mintea și voința nouă; prin trup se are în vedere natura omenească. Prin faptele trupului se au în vedere tendințele egoiste, lumești, injuste și păcătoase, precum și expresiile lor. Faptele trupului sunt omorâte mai ales în două moduri: prin înlocuirea lor cu calitățile și faptele bune opuse lor și prin restrângerea lor cu ajutorul calităților bune și a faptelor care nu sunt opuse lor. Cel care face așa va câștiga viață — PT 1932, 48.

Pasaje paralele: Galateni 4:6; 5:16, 17, 22-25; 6:8; Efeseni 3:16; Coloseni 3:10; 1 Petru 2:21; 3:4; Romani 6:6-23; 8:11; 1 Corinteni 3:16; 6:19; Efeseni 4:22-32; Coloseni 3:5-9; Deuteronom 30:6; Ezechiel 18:21; 33:15, 16; Zaharia 4:6; Matei 16:25; 19:12, 16, 21; Luca 18:29, 30; Ioan 12:25.

Cântări: 192 [140], 90, 91, 130 [111], 136 [-], 145 [-], 20.

Poeziile Zorilor, 144: Fă-ți timp să te sfințești.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 356 (R5805b: Cuvenita omorâre a trupului VDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. 362).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 189 (R4628: Mintea cea nouă în contrast cu mintea cărnii ― VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ʼ13, 103 (R5211a: Conflictul între carne și spiritVDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1395); Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimiiVDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310); Z ʼ15, 279 (R5312: Deosebirea între carne și spiritVDM, Vol. 17, Nr. 3, pag. 1215) Z ʼ15, 347 (R5805: Amos profetul neînfricatVDM, Vol. 6, Nr. 1, pag. 369).

L.T. în limba rusă; R4628; R5211; R5258; R5312; R5805.

L.T. în limba ucraineană; R4628; R5211; R5258; R5312; R5805.

L.T. în limba engleză; R3200; R4628; R5211b; R5258; R5312; R5805.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am folosit? Ce rezultate au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 MAI (Cântarea 137) *Z ʼ15, 344 (R5802: Serviciul suferințelorVDM, Vol. 6, nr. 1, pag. 373).