5 IUNIE

În tine, Iehova, îmi pun încrederea — Psalmii 31:1.

Nimic nu dezavantajează mai mult pe creștin în fața dușmanilor săi decât atunci când, chiar și temporar, se lasă de ancora credinței. Dacă numai un moment pierde credința, întunericul începe imediat a-l cuprinde: nu mai poate vedea strălucirea feței Tatălui, căci „fără credință este imposibil a plăcea Lui”. Când din nou începe lupta pentru ancoră, puterile întunericului îl asaltează violent cu temeri și îndoieli, bazate în general pe nedesăvârșirile lui omenești, care, întotdeauna ar trebui să țină minte, sunt acoperite cu haina dreptății lui Cristos. Dacă dorim să domnească în inimile noastre pacea lui Dumnezeu, nicicând nu trebuie să ne pierdem ancora și „să nu permitem ca lupta de moarte a lui Satan să doboare curajul nostru”. Limbajul inimii noastre să fie întotdeauna: „chiar dacă m-ar ucide, totuși mă voi încrede în el” — Z ’95, 157 (R1832).

*       *       *

Încrederea creștinului nu este în sine și nici în brațul de carne; mai degrabă inima lui se odihnește în Iehova. Și ce odihnă poate fi mai sigură decât cea avută pe sânul lui Iehova, Cel existent prin sine, Cel etern, nemuritor, independent și nelimitat! Promisiunea și jurământul unuia ca Acesta sunt demne de toată încrederea. Ancora noastră își găsește în El odihna — în persoana, caracterul, Planul și lucrările Sale — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: 1 Cronici 5:20; 2 Cronici 14:11; 20:12; Iov 13:15, 16; Psalmii 18:30; 22:4, 5; 27:1; 31:6, 14, 15; 34:1-12; 118:5-9; Proverbe 3:5; Isaia 26:3; Daniel 3:17; Mica 7:7; Habacuc 3:19; Romani 4; 2 Timotei 1:12; Evrei 11.

Cântări: 12, 213 [-], 124 [108], 197 [143], 110 [65], 126 [-], 108 [-].

Poeziile Zorilor, 66: O încredere perfectă.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 341 (R5990: Una din lecțiile frumoase și pline de forță ale Învățătorului VDM, Vol. 1, Nr. 2, pag. 13).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 275 (R5095: „Să nu părăsiți încrederea voastră”VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1629); Z ʼ14, 211 (R5497: „Speranța noastră — „o ancoră pentru suflet”VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 895).

L.T. în limba rusă; R2682; R4898; R5095_1; R5284_2; R5431; R5497.

L.T. în limba ucraineană; R2682; R4898; R5095_1; R5284_2; R5431; R5497.

L.T. în limba engleză; R1832; R2682; R4898; R5095_1; R5284_2; R5431; R5497.

Întrebări: În ce împrejurări m-am încrezut eu în Dumnezeu săptămâna aceasta? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să mă încred? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 IUNIE (Cântarea 404) *Z ʼ14, 295 (R5547: Prezența permanentă a lui Iehova cu poporul săuVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 811).