5 IULIE

Armele războiului nostru nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea fortificațiilor; doborând imaginațiile minții și fiecare lucru înalt care se ridică … și înrobind fiecare gând ascultării față de Cristos — 2 Corinteni 10:4, 5.

Să ne amintim că prima condiție pentru a fi acceptați de către Dumnezeu este ascultarea loială de Cuvântul Său, dovada iubirii față de El și a credinței în El. Să ne amintim, de asemenea, că a doua calitate pe care El o caută la noi este iubirea de frați, promptitudinea de a fi, de a face, de a suferi, de a muri pentru cei care sunt cu adevărat, sinceri copii consacrați ai lui Dumnezeu, căutând să umble în căile Sale — Z ’99, 11 (R2413).

*       *       *

Armele războiului nostru sunt opusul armelor carnale; ele sunt Spiritul și Cuvântul Dumnezeului nostru. Totuși, acestea sunt îndeajuns de puternice pentru a răsturna fortărețele răului dinăuntrul nostru, pentru a dezrădăcina imaginațiile și orice lucru care provoacă mândrie și pentru a ne face capabili să ne supunem dispozițiile, gândurile, motivele, cuvintele și faptele față de Cristos, Capul nostru. Lucrurile acestea dovedesc faptul că armele noastre sunt eficiente — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Efeseni 6:12-18; 1 Tesaloniceni 5:8; 1 Timotei 1:18; 6:12; 2 Timotei 2:3; 4:7; 1 Corinteni 2:4; 2 Corinteni 6:7; 13:3, 4; 1 Corinteni 1:19.

Cântări: 266 [-], 20, 272 [171], 198 [-], 183 [136], 130 [111], 13.

Poeziile Zorilor, 127: Oastea lui Ghedeon în antitip.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 131 (R5889: Lupta creștinului împotriva mândriei VDM, Vol. 3, Nr. 6, pag. 220).

Întrebări: Ce luptă am dus eu săptămâna aceasta în războiul creștin? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?