5 APRILIE

Gura mea Te va lăuda cu buze pline de bucurie. Chiar în așternutul meu îmi aduc aminte de Tine și în timpul vegherilor nopții mă gândesc la TinePsalmii 63:5, 6, GBV1989.

Rugăciunea nu este numai un privilegiu, ci şi o necesitate, poruncită ca fiind absolut necesară pentru creşterea noastră creştină. Cel ce-şi pierde dorința de a mulțumi, a adora şi a avea comuniune cu Tatăl îndurărilor, acela poate fi sigur că îşi pierde chiar spiritul fiesc şi trebuie să se grăbească a îndepărta piedica din drum: lumea, trupul sau diavolul. Fiecare dovadă nouă de încredere pe care Domnul o are în noi, dată prin aceea că ne descoperă caracterul şi planul Său, în loc să scadă adorarea şi rugăciunile noastre, dimpotrivă, trebuie să le sporească. Dacă inima noastră este pământ bun, cu atât mai bogat rodeşte — Z ’96, 161 (R2004).

*       *       *

Oricine este purtător de cuvânt al lui Cristos proclamă doctrine de mare bucurie; căci scopul veșnic al lui Dumnezeu este plin de binecuvântare pentru toți, reflectă cinste asupra Tatălui și arată înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea Sa. Șezând pe Adevăr ca pe un pat și cugetând la îndurările lui Dumnezeu în vremuri de necaz, creștinul proclamă Planul Domnului și prin aceasta laudă caracterul Tatălui. Obiectivul nostru principal de a proclama Cuvântul Domnului trebuie să fie de a arăta altora cât de vrednic de laudă, de apreciere și adorare este Iehova, Dumnezeul și Tatăl nostru! — PT 1934, 36.

Pasaje paralele: Leviticul 7:12; Psalmii 34:1; 50:14, 23; 69:30, 31; 107:22; 116:17; 119:97; Isaia 63:7; Osea 14:2; Efeseni 5:19, 20; Coloseni 3:17; Filipeni 4:6; 1 Tesaloniceni 5:18; 2 Tesaloniceni 1:3; 1 Petru 2:5; 4:11.

Cântări: 238 [159], 23, 49, 296 [175], 116 [-], 44, 260 [169].

Poeziile Zorilor, 268: Psalmul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 311 (R5785: Meditații în timpul nopții ― VDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 406).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 359 (R4882a: Cuvântul și calea VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2006); Z ʼ11, 362 (R4882b: „Râul apei vieții” VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2002); Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele Plan al Veacurilor VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014); Z ʼ15, 312 (R5785b: Să slujească, nu să fie slujit VDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 405).

L.T. în limba rusă; R5429; R5785.

L.T. în limba ucraineană; R621; R4882; R4882_1; R5429; R5785.

L.T. în limba engleză; R621; R2004; R4882; R4882b; R5429; R5785c.

Întrebări: Am vorbit și am meditat eu săptămâna aceasta la Cuvântul și Caracterul Domnului? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 APRILIE [R3123] (Cântarea 386)