4 MAI

Iehova nu se uită cum se uită omul, pentru că omul se uită la înfățișare, dar Iehova se uită la inimă — 1 Samuel 16:7.

Dacă pierdem din vedere faptul că Dumnezeu ne privește din punctul de vedere al voinței, dacă ajungem să gândim despre noi după trup și că Dumnezeu ne apreciază după trup, atunci putem fi siguri că în aceeași măsură coborâm în întuneric, în confuzie și descurajare. Pe de altă parte însă, să nu uităm că spiritul sau voința este socotită vie din cauza îndreptățirii sale, din cauză că este în armonie cu Dumnezeu. Să nu fim deci niciodată delăsători în privința voinței sau în privința intenției care guvernează conduita vieții noastre, ci să ne amintim că orice delăsare în privința aceasta duce în aceeași măsură la pierderea vieții spirituale. A voi în mod drept pentru noi este întotdeauna posibil, și nimic mai puțin decât o voință absolut loială nu poate fi acceptat de Dumnezeu în Cristos — Z ’03, 171 (R3200).

*       *       *

Standardul după care judecă cineva dezvăluie o mare parte a caracterului său. Tendința spre rătăcire și superficialitate a caracterului omului obișnuit iese la iveală prin faptul că judecă după înfățișarea exterioară. Caracterul lui Iehova se manifestă prin regula Sa de judecare. În loc să estimeze după indiciile de la suprafață, El pătrunde în realitatea lucrurilor și Își formează estimarea din ceea ce este, și nu din ceea ce pare a fi; căci toate lucrurile sunt dezgolite și deschise pentru ochiul Său atotvăzător. Pe cât este posibil, să nu judecăm după ceea ce pare a fi, ci după realitatea lucrurilor — PT 1933, 78, 79.

Pasaje paralele: Deuteronom 10:17; 2 Cronici 19:7; Iov 34:19; 37:24; Matei 22:16; Ioan 7:24; Faptele 10:34, 35; Romani 2:16; 2 Corinteni 10:7; Galateni 2:6; Efeseni 6:8, 9; Coloseni 3:25; Iacov 2:1-6.

Cântări: 196 [142], 198 [-], 293 [-], 47, 67, 74, 99 [-].

Poeziile Zorilor, 139: Numai dacă am fi înțeles.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 88 (R5656: David uns împărat  ― VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 637).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastreVDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2239); Z ʼ12, 110 (R5000: Atenție la mândria inimiiVDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1802); Z ʼ14, 59 (R5407: Ce alta cere Iehova?VDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1053); Z ʼ15, 87 (R5652: Importanța stăpânirii de sineVDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 641).

L.T. în limba rusă; R5407; R5652.

L.T. în limba ucraineană; R4759_1; R5000; R5407; R5652.

L.T. în limba engleză; R3200; R4759b; R5000; R5407; R5652.

Întrebări: Am judecat eu săptămâna aceasta după înfățișare sau conform realității? Din ce motiv? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 MAI (Cântarea 87) [R3997]