4 IANUARIE

Așteaptă pe Iehova; încurajează-te și el îți va întări inima; așteaptă, spun eu, pe Iehova — Psalmii 27:14.

Timpul este un element important în toate planurile lui Dumnezeu; deci nu trebuie să ne dezamăgim când se pune la încercare răbdarea noastră, când binecuvântările pe care le dorim întârzie mult. Dumnezeu și-a luat timp pentru a face lumea și a o pregăti spre a fi locuită de om; timp pentru a da lumii experiența necesară cu răul; timp pentru a pregăti venirea lui Cristos ca Răscumpărătorul lumii; timp pentru a pregăti Biserica și pe restul poporului Său din Veacul Evanghelic spre a se împărtăși de domnia Lui glorioasă; și timp care trebuie acordat pentru formarea și reglarea afacerilor individuale ale poporului Său. Dumnezeu nu ne-a uitat atunci când răspunsurile la rugăciunile noastre par să întârzie mult. El, care ia seama de căderea vrăbiuței și numără până și firele de păr de pe capul nostru, nu este indiferent față de ruga cea mai slabă sau față de nevoia cea mai mică a celui mai umil copil al Său — Z ’95, 20 (R1759).

*       *       *

Providențele lui Dumnezeu pentru poporul Său sunt cu multe întârzieri pentru a le încerca răbdarea. Cei care îndură aceste încercări cu inimi curajoase se vor întări astfel în Domnul. Ei deci îl așteaptă pe Domnul în toate împrejurările diferite ale vieții, cu asigurarea că El care este de partea lor va arăta aceasta în orice timp de nevoie care vine în viața lor — PT 1933, 191.

Pasaje paralele: Ieremia 14:22; Psalmii 25:3, 5, 21; 39:7; 123:2; 62:1, 2, 5; 33:20; 37:7; Osea 12:6; Galateni 5:5; Psalmii 130:5, 6; 40:1; 25:21; 69:3; Mica 7:7; Daniel 12:12; Isaia 40:31; 64:4.

Cântări: 313 [-], 7, 92, 102, 201 [-], 214 [397], 318 [181].

Poeziile Zorilor, 209: Așteaptă, tu, ce-ai obosit, încă puțin.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 190 (R5711: Cum să așteptăm pe Domnul ― VDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 530).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 189 (R4841c: „Cristos în voi, speranța slavei” VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2085); Z ʼ11, 443 (R4930: În așteptarea lui Mesia VDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1913); Z ʼ14, 70 (R5413: Sfârșitul veacului un timp primejdios VDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1044).

L.T. în limba rusă; R2682; R5413.

L.T. în limba ucraineană; R2682; R4841_1; R4930_1; R5413.

L.T. în limba engleză; R1759; R2682; R4841_1; R4930_1; R5413.

Întrebări: Am așteptat eu pe Domnul săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

 

AȘTEAPTĂ, TU CE-AI OBOSIT, INCĂ PUȚIN

AȘTEAPTĂ, tu ce-ai obosit, încă puțin,

Alți câțiva ani — pot fi doar zile, Domnul știe;

 Așteaptă cu răbdare cât puterile te țin;

Căci nu vor fi întârzieri în veșnicie.

 

Așteaptă, tu ce suferi, caci zile de-întristare

Ți-aduc în obositul suflet cel mai bogat profit;

De ești un bun creștin, veni-va o zi strălucitoare

Și bucurii îți va aduce pentru durerea ta-nzecit.

 

Așteaptă, tu ce ești îngrijorat; caci norul ce se-ntinde

Întunecându-ți capul de durere-nvăluit.

De Dumnezeu trimis e, El cu milă te cuprinde

Și cu mantaua Sa cerească te-a acoperit.

 

Fii răbdător și-ascultă; căci orice încercare

Te-apropie mai mult de Domnul iubitor

Și te aduc în har și în asemănare,

Cu bunul și binecuvântatul tău Învățator.

 

Fii răbdător și-ascultă; putere ți s-a dat

În orice pas al tău pe calea obosită

Și-n tot ce tu vei face să fie Cerul lăudat,

Căci ziua cea perfectă ia locul nopții tristă.

 

Da, perfecta zi eternă a lui Dumnezeu,

În scenă în curând va apărea

Când soarele va lumina mereu

Alături cu Cristos, nimic nu ne va întrista.

 

Așteaptă dragă inimă; și tristă nu mai fi;

Că orice val și vănt va fi de Dumnezeu supus

Și peste oceanul vieții când călătoria va sfârși,

În al odihnei dulci refugiu vei fi dus.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 4 IANUARIE [R1751] (Cântarea 334)