31 MAI

Bine este să nu mănânci carne, nici să nu bei vin, nici să nu faci ceva prin care fratele tău se împiedică, sau este poticnit, sau este făcut slab Romani 14:21.

O crimă foarte gravă împotriva legii iubirii și a învățăturilor Domnului este a fi pricină de poticnire pentru unul dintre frații Lui (Matei 18:6), și de asemenea ar fi o crimă în ochii Domnului dacă poticnim pe alții, dacă-i împiedicăm să devină frați, să facă parte din casa credinței. Astfel, este clar că deși cunoștința poate îndepărta toate interdicțiile conștiinței noastre și toate restrângerile libertății noastre, totuși iubirea trebuie să intervină mai întâi și să aprobe libertatea înainte de a ne folosi de ea. Iubirea ne dă o poruncă tare, zicând: să iubești pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci iubirea, și nu cunoștința și libertatea, trebuie să hotărască, în cele din urmă, în orice chestiune — Z ’03, 43 (R3144).

*       *       *

Cei tari trebuie să poarte neputințele celor slabi. Ei trebuie să renunțe voioși la preferințele lor pentru lucrurile naturale spre interesul spiritual al celor slabi. Gândul de a face pe cineva să se poticnească, pentru care a murit Cristos, va fi, pentru un urmaș credincios al lui Cristos, un factor bun de înfrânare de a se mulțumi pe sine pe seama unui frate slab. Da, unul ca acesta și-ar da viața cu bucurie pentru a salva un frate slab, mai degrabă decât a se mulțumi pe sine spre paguba lui — PT 1934, 63.

Pasaje paralele: Romani 14; 1 Corinteni 8; Romani 15:1-3; 1 Timotei 4:3, 4; Coloseni 2:16; 1 Corinteni 9:10, 22; 10:23, 24, 31-33; 13:5; 1 Petru 4:2; 2 Corinteni 5:15; Filipeni 2:4, 5; Matei 13:44-46; 16:24, 25; Faptele 20:22-24.

Cântări: 23, 8, 95, 114 [-], 346 [-], 340 [-], 250 [164].

Poeziile Zorilor, 136: Ce ar face Isus?

Lectură din Turn: Z ʼ11, 424 (R4919: Să nu faci nimic prin care fratele tău să se poticnească ― VDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1934).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 98 (R4994b: Iubirea de frați o probă crucială VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1814); Z ʼ12, 261 (R5084: Sugestia mentală un mijloc de ispită VDM, Vol. 22, Nr. 3, pag. 1644).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R4994_1; R5084.

L.T. în limba engleză; R3144; R4994; R5084.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Ce rezultate au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 MAI (Cântarea 14)  [Engl. R3721]