31 IANUARIE

Pe cei umili îi va conduce în judecată; și pe cei umili îi va învăța calea sa Psalmii 25:9.

O astfel de dispoziție este esențială pentru cei care vor să primească înțelepciunea care vine de sus. Ei trebuie să-și recunoască neajunsurile și lipsa de înțelepciune cu umilință, altfel nu pot primi liber, cu toată inima, înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea s-o dea în prezent numai celor care au acea atitudine a inimii de a o primi. Se va mai vedea că această umilință a minții, ca bază a spiritului unei minți sănătoase, este esențială, căci cine se află în poziția corectă de a gândi drept, rațional, nepărtinitor, dacă întâi de toate nu are o dispoziție umilă? Din acest motiv trebuie să fim de acord că umilința este un element primordial al dispoziției sau minții lui Cristos — Z ’00, 68 (R2585).

Pentru ca cineva să se lase învățat trebuie să fie umil. Pentru a fi învățat de Dumnezeu umilința, este de neapărată trebuință. Numai cei goliți de sine pot fi umpluți de Dumnezeu; doar goliți astfel, ei sunt pregătiți să primească cunoștința care depășește cu mult cele mai mari înălțimi ale înțelepciunii omenești, din moment ce Dumnezeu Însuși va fi marele lor Învățător și înțelepciunea Lui cuprinde toate lucrurile — PT 1934, 189.

Pasaje paralele: Psalmii 22:26; 37:11; 76:8, 9; 147:6; 149:4; Eclesiastul 10:4; Isaia 11:4; 29:19; Țefania 2:3; Matei 5:5, 38-42; 11:29; 1 Corinteni 6:7; 2 Corinteni 10:1; Galateni 6:1; Efeseni 4:1, 2; Coloseni 3:12, 13; 2 Timotei 2:24, 25; 1 Petru 3:4.

Cântări: 71, 136 [-], 145 [-], 315 [-],  128 [109], 160 [122], 154 [-].

Poeziile Zorilor, 69: Cât de puternică și dulce este grija Tatălui meu!

Lectură din Turn: Z ʼ13, 381 (R5370: „Ferice de cei blânzi” ― VDM, Vol. 16, Nr. 1, pag. 1115).

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au avut ele?