30 noiembrie

Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul Veacului Matei 28:20.

Cu siguranță că Cel care a avut grijă să supravegheze lucrarea semănatului nu se interesează mai puțin și nu dă mai puțină atenție seceratului. Să înfigem cu forță secera Adevărului, cu energie și curaj, amintindu-ne că servim Domnului Cristos, amintindu-ne că nu suntem răspunzători de seceriș, ci numai de energia cu care adunăm grâul copt pe care îl putem găsi. Dacă munca este grea pentru aflarea câtorva boabe de grâu copt, cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm de cei pe care îi găsim și să învățăm să iubim și să apreciem ceea ce este rar și de valoare. Întrebuințând toată înțelepciunea de care suntem capabili în acest serviciu, să ne amintim, de asemenea, că Domnul, făcându-ne și nouă parte în munca Sa, nu are în vedere atât de mult ce putem noi realiza, ci mai mult binecuvântarea pe care acea muncă o aduce asupra noastră — Z ’01, 155 (R2808).

                                                *       *       *

Aceasta este una dintre ultimele promisiuni ale Domnului nostru către Biserică înainte de înălțarea Sa. Ea nu oferă asigurarea prezenței Sale trupești cu aleșii Săi, ci a favorii Sale speciale, a părtășiei, simpatiei, iubirii, grijii, îndrumării, restrângerii, protecției, corectării, încurajării, sfătuirii și cooperării Sale. Expresia redată „totdeauna” [în KJV, n.e.] ar fi trebuit redată „în toate zilele”. Ideea pare să fie că Domnul va fi cu noi nu cu întreruperi, ci continuu, fără a permite să treacă măcar o zi fără ca El să Își țină promisiunea pe deplin după nevoile Bisericii Sale. El Și-a ținut promisiunea cu credincioșie, așa cum dovedește istoria Bisericii. Noi, din experiență și observație, suntem martori vii la acest fapt prin desfășurarea Adevărului, prin strângerile și cernerile Secerișului și prin viețile noastre personale, în această perioadă laodiceană a Bisericii — PT 1933, 162.

Pasaje paralele: Exodul 33:14, 15; Iosua 1:5, 9; Psalmii 34:7; 46:1, 5, 7, 11; 105:14, 15; Isaia 41:10; Ieremia 15:20; Ezechiel 48:35; Hagai 1:13; Zaharia 2:5; Ioan 14:16-23; 1 Ioan 1:3.

Cântări: 333 [-], 110 [65], 120 [-], 242 [-], 293 [-], 328 [183], 330 [-].

Poeziile Zorilor, 234: Purtătorul nostru de sarcini.              

Lectură din Turn: Z ʼ14, 363 (R5587: Rânduirea Bisericii ― VDM, Vol. 11, Nr. 2, pag. 747).

Întrebări: Am simțit eu săptămâna aceasta prezența Domnului? În ce mod? Ce efecte a avut ea asupra mea?