30 APRILIE

Voi sunteți generație aleasă, preoție împărătească, națiune sfântă, popor special, ca să arătați laudele celui ce v-a chemat din întuneric în lumina lui minunată 1 Petru 2:9.

Însuși scopul chemării noastre în această lumină este s-o lăsăm să strălucească. Dacă nu lăsăm lumina să strălucească, suntem nevrednici de ea și comoara va fi luată de la noi și vom fi lăsați în întuneric. Dacă într-adevăr am primit lumina și ne-am consacrat cu totul lui Dumnezeu, să ne punem întrebarea: Ce fac eu pentru a arăta laudele Celui care m-a chemat din întuneric? Merg eu cu aceste vești pe la vecinii mei de aproape și de departe?

Pot eu să afirm cu adevărat că sunt:

„Totul pentru Isus, pentru Isus,

Toate puterile ființei mele răscumpărate,
Toate gândurile și faptele,

Toate zilele și orele mele”? — Z ’03, 165 (R3199).  

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu este selectat din tot restul omenirii pentru a deveni părtaș în Împărăția Sa, un popor separat de celelalte și dedicat Domnului, o posesiune în întregime a Domnului. Acesta este destinul și acesta este privilegiul atât de înalt la care sunt chemați, pentru ca ei să reflecte onoare asupra lui Dumnezeu proclamând prin cuvinte și fapte înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea Sa. Aceasta fiind chemarea noastră, să ținem sus atributele Sale înaintea altora prin învățăturile și exemplul nostru — PT 1936, 48.

Pasaje paralele: Exodul 19:5, 6; Deuteronom 7:6; 10:15; Daniel 7:18, 22, 27; Isaia 61:6; 66:21; Zaharia 6:12, 13; 1 Petru 1:2; 2:5; Efeseni 1:4, 5; Matei 5:16; Ioan 15:8; Tit 2:14; Faptele 20:28; Romani 8:23-25; Apocalipsa 1:6; 5:10; 20:6; Ioan 17:9.

Cântări: 225 [-], 41, 322 [-], 153 [-], 216 [148], 310 [286A], 6.

Poeziile Zorilor, 38: Doamne, iată-mă eu vin.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 151 (R5460: „Israelul lui Dumnezeu”VDM, Vol. 14, Nr. 1, pag. 958).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 58 (R4767a: I se poate întâmpla ceva rău Noii Creaturi?VDM, Vol. 27, Nr. 5, pag. 2225); Z ʼ13, 115 (R5217: Compătimirea lui Dumnezeu față de poporul săuVDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1383); Z ʼ14, 262 (R5527: Poporul încercat și probatVDM, Vol. 12, Nr. 4, pag. 845).

L.T. în limba rusă; R3052; R5217; R5527_1.

L.T. în limba ucraineană; R2191; R3052; R4767; R5217; R5527_1.

L.T. în limba engleză; R2191; R3052; R4767; R5217b; R5527b.

Întrebări: Cum am fost eu influențat de versetul de astăzi? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 APRILIE [R3717] (Cântarea 122)