3 MAI

Hrana tare este a celor maturi, aceia care din cauza folosirii și-au antrenat simțurile ca să discearnă deopotrivă binele și răul — Evrei 5:14.

Cei care au o credință sinceră și reală în Dumnezeu, sunt gata să-L primească prin cuvântul Său. La aceștia primele principii ale doctrinei trebuie să fi fost stabilite demult, pe care mult din suprastructura de aur, argint și pietre scumpe trebuie să fie deja înălțată și lucrul să progreseze constant. Aceștia, dacă sunt loiali și sinceri pentru Dumnezeu, pot face deosebire între adevăr și eroare. Noi trebuie să știm ce credem și pentru ce credem și apoi, cu curaj și fără compromisuri, să vestim ceea ce credem, căci „și trâmbița dacă dă un sunet neclar, cine se va pregăti de bătălie?” Z ’03, 167 (R3199).

*       *       *

După cum pruncii firești nu au organe fizice suficient de puternice pentru a mistui hrana tare, tot așa, nici pruncii spirituali nu au organe suficient de puternice pentru a asimila hrana spirituală tare. Pentru ca cineva să asimileze cum se cuvine adevărurile adânci trebuie să fie bine dezvoltat în Cristos, iar o astfel de dezvoltare este atinsă numai prin antrenarea constantă a facultăților intelectuale, morale și religioase din punct de vedere spiritual. La fel ca mușchii naturali, cei spirituali sunt întăriți prin antrenament — PT 1934, 62.

Pasaje paralele: Ieremia 15:16; Ezechiel 3:3; Amos 8:11-13; Romani 16:19; 1 Corinteni 2:6-16; 13:11; 14:20; 1 Petru 2:2; Psalmii 119:99; 131:2; Efeseni 3:5; 4:13-15; Coloseni 3:16; 2 Timotei 3:15-17; Evrei 6:1; 2 Petru 3:16, 18; Iacov 1:18-25.

Cântări: 296 [175], 154 [-], 49, 22, 311 [-], 315 [-], 332 [184].

Poeziile Zorilor, 8: Cum citești?

Lectură din Turn: Z ʼ15, 151 (R5688: Dezvoltarea ca noi creaturi în Cristos ― VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 573).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 344 (R4871: Atitudinea creștinului în datoriile vieții VDM, Vol. 25, Nr. 6, pag. 2022); Z ʼ12, 85 (R4987: „Lumina lumii” VDM, Vol. 24, Nr. 1, pag. 1827); Z ʼ12, 255 (R5080: Ținta cristalizării caracterului VDM, Vol. 22, Nr. 3, pag. 1648); Z ʼ12, 296 (R5104: Sfintele scripturi sursa adevăratei înțelepciuni VDM, Vol. 22, Nr. 1, pag. 1607).

L.T. în limba rusă; R5080; R5104.

L.T. în limba ucraineană; R4871; R4987; R5080; R5104.

L.T. în limba engleză; R3199; R4871; R4987; R5080; R5104.

Întrebări: Cum au confirmat acest text experiențele pe care le-am avut săptămâna aceasta? Ce lucru bun am căpătat din ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 MAI (Cântarea 22) [Engl.: R3726b]