3 IUNIE

Cerurile declară gloria lui Dumnezeu; și firmamentul arată lucrarea mâinilor sale. O zi rostește cuvântare altei zile, și o noapte arată cunoștință altei nopți. Nu este vorbire, nu sunt cuvinte, vocea lor nu se aude; dar melodia lor se întinde pe tot pământul și până la capătul lumii cuvintele lor — Psalmii 19:1-4, Leeser.

Spectacolul măreț de pe cer, din fiecare zi și noapte, să provoace lauda și adorarea noastră și să inspire inimilor noastre un devotament sfânt și reverențios. Activitatea fără zgomot, ascultarea perfectă de legea divină și strălucirea binecuvântată a oștilor cerești să-și imprime lecțiile lor folositoare asupra noastră — lecții de activitate zeloasă, fără agitație sau ostentație, de ascultare desăvârșită de voința Lui, care face toate lucrurile bine și este prea înțelept ca să greșească și prea bun ca să fie neîndurat; de a lăsa slava Domnului care ne-a iluminat să strălucească de la noi asupra fiecărui privitor — Z ’95, 121 (R1811).

*       *       *

Toate obiectele și aranjamentele diferite ale naturii nu doar că arată atributele Domnului minților noastre treze, dar mai aflăm că aceste obiecte și aranjamente sunt folosite și pentru a simboliza lucrurile care manifestă atributele Sale și Planul Său. Astfel, cerurile noi vor face de cunoscut caracterul Său în Veacul viitor. Nopțile cu relele lor simbolizează diferite perioade de timp cu relele pe care le-au suferit diferite clase rele, în mod special în timpul Epifaniei. Zilele simbolizează vremurile binecuvântărilor dispensaționale, cele anterioare preumbrindu-le pe cele care urmează, cum sunt, de exemplu, secerișurile și dispensațiile paralele — PT 1926, 76.

Pasaje paralele: Geneza 1:1—2:7; Isaia 40:26; Iov 9:8, 9; 12:7-9; 28:23-26; 37:16, 18; 38:4, 7-10; Psalmii 8:3-9; 104:2-6, 24; 136:5-9; Ieremia 51:15, 16; Romani 1:19, 20; Evrei 11:3, 10.

Cântări: 283 [-], 11, 45, 55, 89, 227 [-], 292 [-].

Poeziile Zorilor, 229: Dumnezeu în natură.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 101 (R5209: Calitățile și atributele lui Iehova ― VDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1396).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele Plan al Veacurilor VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014); Z ʼ14, 216 (R5500: „Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu credincios” VDM, Vol. 13, Nr. 1, pag. 888); Z ʼ15, 247 (R5747: Iehova Dumnezeul nostru este unul VDM, Vol. 7, Nr. 3, pag. 470).

L.T. în limba rusă; R5429; R5500R5747.

L.T. în limba ucraineană; R5429; R5500R5747.

L.T. în limba engleză; R1811; R5429; R5500; R5747.

Întrebări: Ce am cugetat eu săptămâna aceasta cu privire la lumea prezentă, literală și simbolică, și cu privire la lumea viitoare, literală și simbolică? Ce efect a avut cugetarea mea asupra venerației mele pentru Dumnezeu?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 IUNIE (Cântarea 150) Z ʼ15, 230 (R5737: Curățirea nostră interioară și exterioară VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 489).