29 MARTIE

Prin har sunteți salvați, prin credință; și aceasta nu din voi înșivă, ci este darul lui Dumnezeu Efeseni 2:8.

Ca membri ai omenirii căzute nu am fost capabili să facem niciun lucru care să poată fi acceptat de Dumnezeul nostru cel sfânt. Prin urmare, starea noastră prezentă, ca creștini, nu este rezultatul a ceva ce a făcut sau ar fi putut face creatura veche. Starea aceasta nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Această lecție trebuie apreciată în toate amănuntele, altfel tot timpul vom fi în pericol de cădere. … Departe de a considera inima, mintea și voința nouă ca evoluate din vechea creatură, apostolul vrea ca noi să înțelegem în mod clar că aceasta este o creație nouă și separată. Noi am fost creați în Cristos Isus — opera lui Dumnezeu — pregătiți pentru fapte bune și nu prin fapte bune — Z ’03, 90 (R3166).  

*       *       *

Salvarea noastră este o favoare nemeritată din partea Tatălui nostru Ceresc. Fiecare dar sau binecuvântare vine de la El fără ca noi să o merităm. Deși El cere credința ca pe o condiție, credința noastră nu merită favoarea Lui după cum nici cerșetorul nu câștigă de drept ceea ce primește de pomană. Din harul Său au venit la noi salvarea îndreptățirii și salvarea chemării lui Dumnezeu. Cum ar trebui să-I mulțumim și să-L apreciem pe marele nostru Binefăcător! — PT 1934, 31.

Pasaje paralele: Romani 3:19-5:2; 11:5, 6; Deuteronom 9:5; Galateni 5:4; Efeseni 1:19; 2:5; 2 Timotei 1:9; Matei 16:17; Romani 10:13, 14, 17; Filipeni 1:29; Iacov 1:17; Romani 11:28, 29.

Cântări: 251 [205], 187 [139], 246 [162], 291 [330], 295 [216], 67, 176 [130].

Poeziile Zorilor, 24: Cristos, totul în toți.

Lectură din Turn: Z ʼ90, 5 (R1262: Favoare peste favoare).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 242 (R5072: „Nu sunteți sub lege, ci sub har”VDM, Vol. 22, Nr. 4, pag. 1666); Z ʼ12, 278 (R5093: Cine poate cădea din harVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1627); Z ʼ12, 279 (R5093a: Caracteristicile minții sănătoaseVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag.1624); Z ʼ12, 320 (R5114: Dezvoltarea credinței prin încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1579); Z ʼ13, 104 (R5212: A discerne voia lui DumnezeuVDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1394); Z ʼ15, 197 (R5716: Avantajele prezente ale credințeiVDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 525); Z ʼ15, 243 (R5744: Privilegiile tronului de harVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 477).

L.T. în limba rusă; R5093; R5093_1; R5114; R5212_1; R5716; R5744.

L.T. în limba ucraineană; R5072; R5093; R5093_1; R5114; R5212; R5716; R5744.

L.T. în limba engleză; R3165; R3166; R5072; R5093; R5093b; R5114; R5212; R5716; R5744b.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta în conformitate cu acest text? Cum le-am purtat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Ce rezultat au dat aceste experiențe?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 MARTIE [R4012] (Cântarea 319)