29 MAI

Pacea o las cu voi, vă dau pacea mea… . Să nu vă fie tulburată inima, nici să nu fie înfricoșată Ioan 14:27.

Cu cât mai mult învingem lumea, trupul și diavolul, cu cât mai mult ne străduim să facem voia Tatălui nostru care este în ceruri, cu cât mai mult căutăm părtășia și comuniunea Răscumpărătorului nostru drag, cu cât mai mult căutăm să facem lucruri plăcute Lui, cu atât mai mult vom avea bucuria și pacea pe care nimeni nu o poate lua de la noi și pe care încercările, greutățile și persecuțiile le pot numai face cu atât mai plăcute și mai prețioase. „Și acum de aceea aveți întristare; dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura și bucuria voastră nimeni nu o ia de la voi” (Ioan 16:22) — Z ’97, 306 (R2230).  

*       *       *

Pacea este odihna inimii și a minții. Pacea inimii apare din conștientizarea iertării păcatelor noastre prin meritul lui Cristos, dându-ne pace cu Dumnezeu. Pacea minții apare din conștientizarea armoniei noastre cu voința cea bună a lui Dumnezeu în sfințire, ceea ce dă pacea lui Dumnezeu. În niciun sens nu trebuie să permitem ceva care să o alunge din inimile noastre, ci să rămânem în odihnă cu Dumnezeu și în Dumnezeu — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Iov 34:29; Psalmii 4:8; 25:12, 13; 85:8; 119:165; 125:1; Proverbe 3:17, 24; Isaia 26:3; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; Matei 11:28-30; Ioan 16:33; Romani 5:1; 8:6; 14:17; 15:13, 33; Efeseni 2:14, 17; Filipeni 4:6, 7, 9; Coloseni 3:15; 2 Tesaloniceni 3:16.

Cântări: 330 [-], 63, 110 [65], 99 [-], 120 [-], 244 [-], 293 [-].

Poeziile Zorilor, 210: Puțin timp.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 150 (R4817: Tărie și pace ― VDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2126).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 397 (R4898a: Pacea lui DumnezeuVDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1966); Z ʼ13, 227 (R5284: „Pacea lui Dumnezeu” VDM, Vol. 18, Nr. 1, pag. 1268); Z ʼ14, 102 (R5431: Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010).

L.T. în limba rusă; R4898; R5284_2; R5431.

L.T. în limba ucraineană; R4898; R5284_2; R5431.

L.T. în limba engleză; R2230b; R4898; R5284; R5431.

Întrebări: M-am odihnit eu deplin în Domnul săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 MAI (Cântarea 68) R2842