29 IANUARIE

Teama [reverența] de Iehova este începutul înțelepciunii Psalmii 111:10.

Aceasta este singura atitudine potrivită a creaturii față de Creator — Autorul ființei noastre și Creatorul, Păstrătorul și Domnul întregului univers. Deci, atunci când El vorbește, urechile noastre să-i asculte vocea cu atenție reverențioasă și cu toată puterea să fim gata să-i îndeplinim porunca. Siguranța noastră, fericirea noastră și acea noblețe de caracter care ne îndeamnă la iubire și recunoștință și care imediat și cu înțelepciune ia aminte la învățătură și înaintează în cunoștință și înțelepciune, toate depind, în primul rând, de reverența noastră supremă pentru Domnul. Și, prin urmare, Domnul vrea să încurajeze și să cultive în noi acea reverență cuvenită, pe care o datorăm, ca fii, numelui Său — Z ’96, 155 (R2002).  

Înțelepciunea nu include doar cunoștința, ci și punerea în practică a cunoștinței în scopuri bune. Cele mai înalte și cele mai bune lucruri sunt cele pe care le are omul în relația sa potrivită cu Dumnezeu și cu semenii săi. Cât de evident este deci, că izvorul înțelepciunii este reverența pentru Dumnezeu, întrucât permite omului să intre într-o relație potrivită cu Dumnezeu și cu oamenii și să aducă la îndeplinire chemările ei — PT 1935, 183.

Pasaje paralele: Deuteronom 4:6; 5:29; 6:2; 10:12; Iov 28:28; Psalmii 111:1-9; 25:8-14; Proverbe 1:7-9, 21-23; 2:1-11; Eclesiastul 8:12; Țefania 3:7; Maleahi 3:16; Matei 11:25-30; Luca 1:49, 50; Ioan 14:15-17; Faptele 10:35.

Cântări: 11, 55, 83, 63, 202 [-], 130 [111], 176 [130].

Poeziile Zorilor, 88: Încrederea mea în El.

Lectură din Turn: Z ʼ06, 299 (R3861: Nu departe de împărăție).

Întrebări: Am avut eu reverență pentru Dumnezeu săptămâna aceasta? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Am primit eu lucruri bune în urma acestei experiențe?