29 APRILIE

Mă va chema și îi voi răspunde, voi fi cu el în tulburare; îl voi elibera și îl voi onora Psalmii 91:15.

Privilegiul nostru binecuvântat este, întotdeauna, să ducem înaintea Domnului toate durerile și necazurile noastre:

„Căci s-ascundă El ne știe,
Vaiurile-n pribegie”.

El face acest lucru arătându-ne prin experiență deșertăciunea tuturor lucrurilor pământești și completa lor neputință de a mulțumi dorințele sufletului sau de a mângâia spiritul rănit. Apoi urmează gândul că oricât de supărătoare sunt experiențele noastre ele se vor termina în curând; și dacă le vom permite să-și facă lucrarea, ele vor produce în noi roadele pașnice ale dreptății și vor dezvolta în noi caractere puternice și nobile, disciplinate pentru deplina stăpânire de sine, chibzuință bună, îndurare răbdătoare a necazurilor, loialitate iubitoare, credincioșie și încredere în Dumnezeu — Z ’96, 31 (R1937).  

*       *       *

Creștinii au privilegiul de a se ruga lui Dumnezeu prin Cristos, de a avea astfel acces la Dumnezeu prin rugăciune oricând; și lor li se dă asigurarea unui răspuns plin de har. De asemenea, Dumnezeu este cu ei în toate suferințele lor cu ajutorul, iubirea și compătimirea Sa. Este sigur că El eliberează din necaz, atunci când necazul și-a îndeplinit scopul. În mijlocul necazurilor El este sprijinul lor, și în Împărăția Sa, El păstrează pentru aceștia cele mai înalte onoruri care pot fi atinse — PT 1920, 71.

Pasaje paralele: Iov 14:14, 15; Psalmii 27:8; 50:15; 145:18; Matei 6:6; 7:7, 8; Ioan 16:23-26; Daniel 12:1-3; Psalmii 21:2, 4; 107:6, 7; 2 Timotei 4:8, 18; Apocalipsa 2:7, 10, 17, 26, 27; 3:4, 5, 12, 21.

Cântări: 19, 35, 41, 72, 120 [-], 204 [-], 310 [286A].

Poeziile Zorilor, 30: La Isus întotdeauna.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 264 (R5757: Eliberarea deplină promisă sfinților lui Dumnezeu  ― VDM, Vol. 7, Nr. 2, pag. 454).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 10 (R4740: Dumnezeul care răspunde la rugăciune ― VDM, Vol. 28, Nr. 1, pag. 2271); Z ʼ13, 138 (R4811: Un Dumnezeu gata să ierteVDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2139); Z ʼ13, 115 (R5217: Compătimirea lui Dumnezeu față de poporul săuVDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1383); Z ʼ14, 211 (R5497: Speranța noastră — „O ancoră pentru suflet”VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 895); Z ʼ14, 216 (R5500: „Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu credincios”VDM, Vol. 13, Nr. 1, pag. 888).

L.T. în limba rusă; R5217; R5497; R5500.

L.T. în limba ucraineană; R4740; R4811; R5217; R5497; R5500.

L.T. în limba engleză; R1937; R4740; R4811; R5217b; R5497; R5500.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce efect au avut asupra mea asigurările versetului?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 APRILIE [Z ʼ16, 211  R5923 „Ca nu cumva să uităm”VDM, Vol. 2, Nr. 6, pag. 143] (Cântarea 269)