28 IANUARIE

Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe; și nu voi șterge nicidecum numele lui din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi Apocalipsa 3:5.

Credincioșii învingători veghează și își țin hainele nepătate de lume. … „Ei nu și-au mânjit hainele”, ei și-au „păzit hainele nepătate de lume”. Ei nu au permis păcatului să-i murdărească și să-i despartă de Domnul, ci de îndată au cerut și au obținut sângele prețios pentru a șterge orice pată. Ei se împotrivesc păcatului cu atâta însuflețire și atât de serios își țin hainele nepătate, încât adversarul nu pune stăpânire pe ei: „Cel rău nu se atinge de ei”. Toate acestea indică supunerea deplină a voinței lor la voința lui Cristos — ei sunt „morți împreună cu El” și de aceea ei nu pot practica păcatul în mod voit — Z ’97, 161 (R2159).  

Învingătorul va dobândi lucrul cel mai înalt, un caracter pur, iar un astfel de caracter înscris în legământ prin îndeplinirea obligațiilor sale nu va fi șters niciodată. Dimpotrivă, va fi lăudat de Fiul înaintea Tatălui și a sfinților îngeri. Acest caracter va fi echipamentul pentru onoarea, lucrarea și răsplățile din Împărăție. El va ține pentru totdeauna, chiar așa cum spune psalmistul: „Inima ta va trăi pentru totdeauna!” — PT 1931, 192.

Pasaje paralele: 1 Împărați 19:18; Ezechiel 9:4; Efeseni 5:25-27; Apocalipsa 19:8; Psalmii 45:14; Matei 7:21; Apocalipsa 12:11; Neemia 13:14; Exodul 32:32, 33; Psalmii 69:28; Apocalipsa 21:27; 13:8; 17:8; Filipeni 4:3; Matei 10:32; Luca 12:8; Matei 25:21.

Cântări: 201 [-], 192 [140], 312 [-], 125 [-], 230 [156], 58, 92.

Poeziile Zorilor, 207: Ridică-te, iubite.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 118 (R5668: Haina albă a ÎmpărățieiVDM, Vol. 9, Nr. 2, pag. 606).

Întrebări: Ce experiențe și speranțe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce rezultat au avut ele?