27 IANUARIE

Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea sunt ieșirile vieții Proverbe 4:23.

Nu este de ajuns să recunoaștem că păcatul în diferitele lui forme este rău și ne hotărâm vom lupta împotriva lui fiindcă este interzis de Domnul. Pe lângă aceasta noi trebuie să dezrădăcinăm din inima noastră orice poftă, orice dorință de tot ceea ce nu este în mod complet aprobat de Domnul. Ah, câtă curățire înseamnă aceasta în inimile, în viețile și mai ales în gândurile celor care poartă numele lui Cristos! Mulți, care nu dau atenție acestui lucru, află că sunt asaltați continuu de ispite, căci, în timp ce pe din afară evită imoralitățile evidente, în secret au atracție pentru lucruri nepermise, dorind a le avea numai oprite de nu ar fi — Z ’99, 140 (R2479).

Inima trebuie păzită cu toată sârguința, atât privitor la ceea ce intră cât și la ceea ce iese din ea. Cu mare atenție și grijă trebuie să ne păzim inima de rău și să căutăm a o umple cu lucruri bune. Făcând astfel vom avea urmări bune în viață, nu rele. Fiindcă așa cum omul gândește în inima lui, așa este el! Astfel sunt formate caracterele noastre, și astfel ne sunt determinate destinele — PT 1926, 190.

Pasaje paralele: Deuteronom 5:29; 6:5, 6; 1 Cronici 28:9; 2 Cronici 12:14; Psalmii 22:26; 31:10; 57:7; Proverbe 14:30; 16:1; Ieremia 17:9, 10; Matei 5:8; 9:4; 15:18, 19; Romani 2:5; 10:8; Evrei 3:8; 4:12.

Cântări: 183 [136], 130 [111], 125 [-], 78,  136 [-], 1, 13.

Poeziile Zorilor, 111: Veghează și roagă-te.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 396 (R4904: „Izvoarele vieții” — VDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1967).

Întrebări: Mi-am păzit eu inima cu sârguință săptămâna aceasta? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?