26 IANUARIE

Când postiți, nu fiți posomorâți ca fățarnicii Matei 6:16.

Postul este special recomandat poporului Domnului atunci când simte lipsă spirituală și când este expus la ispite grele din partea lumii, trupului și diavolului. Căci slăbind puterea fizică și vitalitatea îi poate ajuta pe cei viguroși și impulsivi să se controleze în toate privințele. Credem că majorității creștinilor le este de ajutor postul ocazional, un regim alimentar foarte simplu pentru un timp, dacă nu chiar abținerea completă. Dar postul ținut pentru a fi văzuți și știuți de oameni sau ca să fie socotit în mintea noastră ca semn al evlaviei noastre ar fi foarte dăunător și ar duce la fățărnicie și mândrie spirituală, ceea ce i-ar depăși cu mult avantajele pentru noi în ce privește stăpânirea de sine — Z ’98, 45 (R2260).  

Cei care își pricinuiesc suferințe ca să pară religioși înaintea altora sunt tot așa de greșiți ca și cei care se roagă și fac milostenie pentru a fi văzuți de oameni. Postul creștinilor este tăgăduirea de sine, și ei ar trebui să intre în el cu recunoștință și apreciere voioasă ca fiind o ocazie râvnită pentru gloria Domnului. Și cu cât mai multă tăgăduire de sine pot ei manifesta în acest spirit, cu atât este mai dulce parfumul credinței, speranței, iubirii și ascultării care se ridică de la ei în rugăciune către Dumnezeu — PT 1932, 198.

Pasaje paralele: Isaia 58:5; Deuteronom 12:18; 1 Samuel 2:1; 1 Cronici 16:27; Ezra 6:22; Neemia 8:10, 12; 12:43; Psalmii 4:7; 5:11; 16:5-11; 30:11; 68:3; 89:15, 16; 97:11, 12; 126:5, 6; Luca 6:22, 23; Ioan 15:11; 16:20, 22, 24, 33; Faptele 16:25, 34; 2 Corinteni 6:10; 7:4; 8:2; 12:10; Evrei 10:34; Iacov 1:2; 1 Petru 4:13.

Cântări: 248 [-], 41, 151 [419], 179 [133], 204 [-], 247 [-], 310 [286A].

Poeziile Zorilor, 42: Curaj! Aleargă înainte.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 222 (R4858: Caracterul potrivit al postuluiVDM, Vol. 26, Nr. 2, pag. 2050).

Întrebări: M-am bucurat eu sau am fost trist săptămâna aceasta în tăgăduirile mele de sine? Din ce motiv? Cu ce rezultate?