26 APRILIE

Cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale Evrei 4:10, VDC.

În loc să ceară numai o zi din șapte, legea iubirii controlează și reglează tot timpul nostru. Șapte zile din săptămână trebuie să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, din toată inima, mintea, din tot sufletul și cu toată puterea noastră și șapte zile din săptămână trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Șapte zile din săptămână trebuie, de asemenea, să ne odihnim — să ne odihnim de lucrările noastre; să ne odihnim prin credință în lucrarea terminată a lui Cristos; să ne odihnim în iubirea lui Dumnezeu; să ne odihnim în pacea lui Dumnezeu care întrece orice înțelegere și stăpânește continuu în inimile noastre — Z ’02, 205 (R3037).  

*       *       *

Faptul că intrăm în odihnă presupune că acceptăm lucrarea terminată a lui Cristos ca îndreptățire a noastră înaintea lui Dumnezeu, și că rămânem cu o asigurare perfectă conștienți de bucuria socotită a tuturor binecuvântărilor milenare. Cel care are această credință, în loc de a-și întemeia propria neprihănire, are pace în sens că se bucură de neprihănirea lui Cristos. Astfel, credința care îndreptățește îi dă odihna îndreptățirii. Mai mult decât atât, atunci când se consacră, când încetează să mai trăiască pentru sine și pentru lume și așteaptă cu o asigurare perfectă rezultatul reușit al Planului lui Dumnezeu, el are același fel de odihnă de care se bucură Dumnezeu — PT 1934, 47.

Pasaje paralele: Evrei 3:7—4:11; Iov 22:21, 26; 34:29; Psalmii 4:8; 17:15; 25:12; 29:11; 37:4, 11, 37; 119:165; 125:1, 5; Proverbe 3:17, 24; Isaia 26:3, 12; 28:12; 53:5; 54:10, 13; 57:2, 19; Ioan 14:27; 16:33; Faptele 10:36; Romani 5:1; 8:6; 14:17; 15:13; Galateni 5:22; Efeseni 2:14-17; Filipeni 4:7, 9; Coloseni 3:15; 2 Tesaloniceni 3:16.

Cântări: 251 [205], 97 [-], 115 [411], 179 [133], 244 [-], 305 [-], 307 [-].

Poeziile Zorilor, 83: Asigurarea.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu ― VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 204 (R4636: Ilustrațiile împărăției VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ʼ10, 259 (R4662: „Ca să vi se întărească inimile” VDM, Vol. 29, Nr. 2, pag. ); Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărate VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008).

L.T. în limba rusă; R4636; R4662; R5433.

L.T. în limba ucraineană; R4535; R4636; R4662; R5433.

L.T. în limba engleză; R3037; R4535b; R4636; R4662; R5433.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Ce rezultat au dat experiențele pe care le-am avut?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 APRILIE [Eng. R3830; R3830b] (Cântarea 156)