25 IUNIE

Continuați în rugăciune și vegheați în aceasta cu mulțumire — Coloseni 4:2.

Fiecare încercare a credinței și a răbdării este o ocazie de rugăciune pentru ajutorul promis. Fiecare pierdere a biruinței este o ocazie de rugăciune pentru iertare și totodată pentru binecuvântare divină, pentru ca lecția slăbiciunii noastre să poată fi adânc imprimată, astfel ca la următoarea încercare asemănătoare, îndată să putem solicita și primi „har pentru ajutorul” promis. Fiecare învingere asupra noastră este ocazie de rugăciune ca să nu fim mândri și încrezuți, ci smeriți și veghetori în fața atacului următor al marelui potrivnic. Orice slujbă făcută Adevărului devine o ocazie de a mulțumi prin rugăciune pentru privilegiul de a sluji Marelui Rege și pentru că, poate, am suferit ceva pentru cauza Lui; este și un motiv de a ne ruga pentru alte posibilități de serviciu și pentru harul de a le folosi cu înțelepciune — Z ’96, 163 (R2004).

*       *       *

Rugăciunea este dorința sinceră a inimii rostită sau nerostită, care se îndreaptă către Dumnezeu pentru lucruri bune. Dacă dorim să primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie să stăruim în ele, să veghem continuu pentru lucrurile cerute, în privința motivului care ne-a îndemnat să cerem și a felului în care sunt prezentate rugăciunile, ca Domnul să le poată accepta. Mulțumirea pentru favorurile din trecut ar trebui să ocupe o parte mare a rugăciunilor noastre — PT 1936, 79.

Pasaje paralele: Geneza 32:24-28; 1 Cronici 16:11, 35; Psalmii 145:18; Luca 11:1-13; 18:1-7; Efeseni 5:4, 19, 20; 6:18, 19; Filipeni 4:6; 1 Tesaloniceni 5:17, 18; 1 Timotei 2:1, 8; Evrei 4:16; Iacov 5:16; Iuda 20; Apocalipsa 5:8; 8:3, 4; Matei 26:41; Faptele 20:28-31; 1 Petru 1:13, 17; 4:7; Coloseni 3:15-17.

Cântări: 35, 9, 37 [37, 254], 176 [130], 199 [144], 239 [-], 323 [-].

Poeziile Zorilor, 115: Rugați-vă fără încetare.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 154 (R5692: Rugăciuni care sunt ascultate ― VDM, Vol. 8, Nr. 5, pag. 567).

Lectură suplimentară: Z ʼ01, 77 (R2773: Ghetsimani veghind și rugându-se VDM, Vol. , Nr. , pag. );  Z ʼ10, 138 (R4603: Privilegiul și puterea rugăciunii VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ʼ15, 152 (R5690: Iertarea este binecuvântată VDM, Vol. 8, Nr. 5, pag. 570); Z ʼ15, 182 (R5707: Rugăciunea ― folosirea ei potrivită și nepotrivită   VDM, Vol. 8, Nr. 3 pag. 540).

L.T. în limba rusă; R2773; R4603; R5690; R5707.

L.T. în limba ucraineană; R2773; R4603; R4759; R5690; R5707.

L.T. în limba engleză; R2004; R2773; R4603; R4759; R5690; R5707.

Întrebări: A fost săptămâna aceasta o săptămână de rugăciune cu veghere și mulțumire? Cum a fost ea? Care a fost rezultatul?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 IUNIE (Cântarea 373) Z ʼ12, 215 (R5056: „Să luptați pentru credință” VDM, Vol. 22, Nr. 6, pag. 1694).