25 IANUARIE

Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine, pentru că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși Matei 6:34.

Domnul nostru ne asigură că dacă preocuparea principală a inimii noastre este serviciul Său, promovarea dreptății și ajungerea în Împărăție, pe care Dumnezeu a promis-o celor care-l iubesc, atunci nu trebuie să ne îngrijorăm în ce privește viitorul. Ca discipoli ai Săi vom avea, zi de zi, destule încercări și strâmtorări, și vom avea zilnic nevoie să ne sprijinim pe brațul Domnului în timp ce căutăm să mergem pe calea noastră îngustă. Va fi suficient zilei necazul ei; și mulțumiri fie lui Dumnezeu, avem promisiunea că zilnic harul Său ne va fi de ajuns — Z ’98, 44 (R2259).  

Îngrijorarea nu brăzdează numai fruntea, dar și inima. Inima care are încredere în providențele lui Dumnezeu ce sunt de ajuns pentru orice nevoie, nu numai că este liberă de îngrijorare, ci este plină de bucurie și de pace și privește în viitor cu ochi plini de speranță. De aceea este de folos pentru toate lucrurile, având promisiunea vieții care este acum și a celei care va veni — PT 1933, 191.

Pasaje paralele: Matei 6:25-33; Iov 38:41; Psalmii 104:10, 11; 147:9; Luca 12:24-26, 31; Filipeni 4:19; 1 Împărați 3:13; Psalmii 34:9; 37:25; Romani 8:32; Psalmii 127:2; Matei 13:22; Luca 21:34; 1 Corinteni 7:32, 33; Filipeni 4:6; 2 Timotei 2:4; Psalmii 37:5; 55:22; Ieremia 17:7, 8; Evrei 13:5.

Cântări: 56, 307 [-], 93, 106 [-], 63, 313 [-], 328 [183].

Poeziile Zorilor, 153: Putere suficientă.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri ― VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut?