24 MAI

Dragostea … nu este iute la mânie 1 Corinteni 13:4, 5.

Cu toate că depravarea naturală, ereditatea și dereglarea nervoasă pot să ducă la spiritul de a fi agitat, închis în sine, prea sensibil, totuși, fiecare inimă plină de Spiritul Domnului trebuie să se opună acestei înclinări spre rău din carnea sa și să lupte o luptă bună împotriva ei. Nu este suficient a zice: „acesta este obiceiul meu”, pentru că toate obiceiurile naturii căzute sunt rele. Este treaba naturii noi să biruie natura veche, atât în această privință cât și în alte fapte ale cărnii și ale diavolului. Puțini dintre noi arată prietenilor și familiei mai mult decât atât din puterea harului iubirii. Acest har, pe măsură ce crește, trebuie să facă pe fiecare copil al Domnului să aibă un temperament blând — Z ’97, 247 (R2202).  

*       *       *

Prin iubire nu se înțelege numai bunăvoința recunoscătoare, ci mai cu seamă bunăvoința altruistă, dezinteresată, care își găsește plăcerea în principiile bune, care apreciază caracterul în armonie cu ele, care îi compătimește și are milă de cei care nu sunt în armonie cu ele și care se bucură să-și dea viața pentru a le răspândi. O astfel de iubire nu se poate înfuria. O dispoziție rea este opusul unei astfel de iubiri. Dimpotrivă, o astfel de iubire este blândă, îndelung răbdătoare și iertătoare — PT 1934, 63.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 13:4; 2 Corinteni 6:4-6; Galateni 5:22; Efeseni 4:1, 2; Coloseni 1:11-13; 1 Timotei 1:16; 2 Timotei 3:10; 4:2; Proverbe 19:11; Eclesiastul 7:21; Matei 5:7, 39-48; Luca 6:35-37; Romani 12:14, 17, 19, 21; 1 Corinteni 4:12, 13; Efeseni 4:32; 1 Petru 3:9.

Cântări: 1, 125 [-], 95, 198 [-], 165 [125], 166 [126], 201 [-].

Poeziile Zorilor, 119: O rugăciune pentru iubirea desăvârșită.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 5 (R5603: Mânia dreaptă și nedreaptă ― VDM, Vol. 10, Nr. 6, pag. 721).

Lectură suplimentară:  Z ʼ11, 421 (R4917: O examinare de sine practică în privința iubirii VDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1937); Z ʼ12, 98 (R4994b: Iubirea de frați, o probă crucială VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1814); Z ʼ15, 115 (R5668: Suma tuturor harurilor VDM, Vol. 9, Nr. 3, pag. 609); Z ʼ15, 313 (R5786: Serviciul nefolositor și serviciul folositor VDM, Vol. 6, Nr. 3, pag. 403).

L.T. în limba rusă; R5668_1; R5786.

L.T. în limba ucraineană; R4917; R4994_1; R5668_1; R5786.

L.T. în limba engleză; R2202; R4917; R4994; R5668; R5786.

Întrebări: Am fost eu îngăduitor săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 MAI (Cântarea 99) [R3156]