24 IANUARIE

Să nu te părăsească mila și adevărul; leagă-le în jurul gâtului tău; scrie-le pe tăblia inimii tale Proverbe 3:3.

Cu toate că dreptatea este prima trăsătură a poruncii iubirii, totuși ea nu este sfârșitul cerințelor iubirii. Se cere ca trecând peste stricta dreptate, iubirea noastră să ne împingă spre exercitarea milei și iertării. Exercitând astfel mila, noi nu facem decât să imităm iubirea divină. … Prin urmare, în purtarea noastră cu alții care, la fel ca noi, sunt căzuți și imperfecți, să ne amintim de această trăsătură și să fim nu numai drepți față de ei, ci, pe deasupra, să fim miloși, generoși, amabili, chiar și față de cei nemulțumitori, ca astfel să putem fi copii ai Tatălui nostru Ceresc — Z ’02, 171 (R3020). 

*       *       *

Adevărul este Cuvântul Domnului; iar mila este punerea în practică a Cuvântului Domnului în mijlocul necazului din prezent. Pentru caracterul creștinului niciun lanț cu bijuterii nu formează o podoabă mai bună decât acestea. Iubirea pentru milă și adevăr trebuie să fie cristalizată în inimă. Să fie cristalizată într-o astfel de măsură încât mila și adevărul să devină podoaba noastră eternă, făcându-ne mai atrăgători decât cea mai rară piatră prețioasă sau cea mai scumpă diademă, și să-și reverse strălucirea peste tot în jurul nostru — PT 1934, 189.

Pasaje paralele: Psalmii 37:26; 85:10; Proverbe 11:17; 14:21, 22, 31; 20:28; 21:21; Osea 4:1; 12:6; Mica 6:8; Matei 5:7; 23:23; Luca 6:36; Romani 12:8; Coloseni 3:12, 13; Iacov 2:13; Proverbe 23:23; Zaharia 8:16, 19; 1 Corinteni 13:6; Efeseni 4:25; 2 Corinteni 6:7, 8; Romani 2:8; Galateni 3:1; 2 Tesaloniceni 2:10.

Cântări: 267 [-], 22, 49, 296 [175],  95, 82, 105 [103].

Poeziile Zorilor, 134: Fii tare.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 275 (R5309: Mila și adevărul ― elemente componente ale caracterului creștinVDM, Vol. 17, Nr. 3, pag. 1221).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 227 (R5506: Calea, adevărul și viațaVDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 877).

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană;

L.T. în limba engleză; R3020; R4335; R5506;

Întrebări: Am apucat eu, am ținut strâns și am practicat mila și adevărul săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 IANUARIE [R4236] (Cântarea 288)

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII