24 APRILIE

Fiecare dintre noi să placă aproapelui pentru bine, spre edificare Romani 15:2.

Lecția pentru fiecare discipol al Domnului este că misiunea specială a slujbei, vocației și chemării sale în timpul prezent este să jertfească. … O formă a serviciului, pe care discipolii Domnului adesea nu o discern, este posibilitatea de a renunța la căile sau planurile, metodele sau preferințele noastre și, în interesul păcii, de a primi în loc planurile și preferințele altora — acolo unde este numai o chestiune de preferință personală și unde credem că Domnul ar fi tot așa de dispus s-o accepte, atât pe o cale cât și pe cealaltă. În interesul păcii noi putem jertfi preferințele noastre pentru dorințele altora, dacă vedem că prin acest procedeu se poate câștiga ceva bun — Z ’14, 308, 309 (R5555).  

*       *       *

Din context vedem că prin aproapele nostru sf. Pavel îl are în vedere pe un tovarăș-discipol al Domnului Isus, și pe alții într-un sens mai mic. Nu este numai datoria ci și privilegiul discipolului lui Cristos de a se lepăda de sine pentru a plăcea altora, însă nu cărnii lor, ci inimilor, minților și voințelor lor noi. Ei trebuie să fie plăcuți pentru binele lor, așa încât să se zidească în credință, speranță și dragoste — PT 1930, 31.

Pasaje paralele: Matei 8:19-22; 10:37-39; 13:44-46; 16:24, 25; 19:12, 21; Luca 14:26-33; 21:2-4; Ioan 12:25; Faptele 20:22-24; 21:13; Romani 14:1—15:5; 1 Corinteni 6:12; 8:10-13; 9:12-27; 10:23, 24; Filipeni 2:4; 3:7-11; 1 Petru 2:11-16; 4:1, 2; Iuda 20, 21.

Cântări: 224 [153], 8, 23, 95, 134 [113], 170 [-], 259 [168].

Poeziile Zorilor, 165: Puțină lumină.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 69 (R5412: Spiritul ajutorăriiVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1045).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 424 (R4919: Să nu faci nimic prin care fratele tău să se poticneascăVDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1934); Z ʼ12, 98 (R4994b: Iubirea de frați, o probă crucialăVDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1814); Z ʼ13, 168 (R5250: Serviciul fraților un zel potrivitVDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1325); Z ʼ13, 339 (R5346: „Pentru că iubim pe frați”VDM, Vol. 16, Nr. 4, pag. 1152); Z ʼ14, 309 (R5555: Legea regală a iubiriiVDM, Vol. 11, Nr. 6, pag. 797).

L.T. în limba rusă; R5250_1; R5346; R5555.

L.T. în limba ucraineană; R4919; R4994_1; R5250_1; R5346; R5555.

L.T. în limba engleză; R4919; R4994; R5250; R5346b; R5555.

Întrebări: M-am negat eu săptămâna aceasta spre binele fraților? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în negarea de sine? Ce rezultate am obținut?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 APRILIE [R3765b] (Cântarea 260)