23 IUNIE

Cel ce a primit sămânța în pământul bun, acesta este cel ce aude cuvântul și înțelege; care de asemenea aduce rod și face unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci Matei 13:23.

Deosebirea în măsura roadelor, de treizeci, șaizeci și o sută, precum și cei cinci talanți și cele zece mine, arată deosebiri în învingerea piedicilor de învins mai degrabă decât necredincioșie în întrebuințarea mijloacelor harului. Unii pot lucra mult și sârguincios cu puțin rezultat, în vreme ce alții, cu aceleași eforturi, cu voință mai hotărâtă și cu mai mare continuitate, îndeplinesc lucruri mari. Unii, prin alunecări și căderi ocazionale, din care după aceea se ridică, pierd timp și ocazii care niciodată nu se pot recâștiga, măcar că sunt iertați și reașezați cu generozitate în favoarea divină și apoi, cu sârguință și răbdare, aleargă până la sfârșit — Z ’96, 99 (R1972).

*       *       *

Diferitele tipuri de sol reprezintă diferitele clase de ascultători. Pământul bun îi reprezintă pe cei credincioși. Cei credincioși sunt cei care, înțelegând și meditând asupra Cuvântului, îl aplică cu sârguință spre sfințirea inimii și a minții; și în măsura zelului lor ei aduc roade. Poziția lor finală va depinde de zelul lor în această privință — PT 1932, 62.

Pasaje paralele: Geneza 26:12; Isaia 55:10, 11; Matei 13:3-8, 18-23; 25:20-23; Ioan 12:24; 15:5, 8, 16; 1 Petru 1:23; Romani 6:22; Galateni 5:22, 23; Filipeni 1:11; 4:17; Coloseni 1:6; Evrei 12:11; Iacov 3:18.

Cântări: Cântări: 196 [142], 315 [-], 311 [-], 95, 198 [-], 74, 114 [-].

Poeziile Zorilor, 8: Cum citești?

Lectură din Turn: Z ʼ10, 202 (R4634: Sămânță bună pentru pământ bun ― VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 6 (R5375: Marele privilegiu al adevăratului serviciu ― VDM, Vol. 15, Nr. 6, pag. 1100); Z ʼ14, 232 (R5511: Instrucțiuni pentru lucrătorii lui Dumnezeu ― VDM, Vol. 12, Nr. 6 pag. 873); Z ʼ14, 317 (R5561: Semănatul și seceratulVDM, Vol. 11, Nr. 5, pag. 786); Z ʼ15, 228 (R5736: Este inima mea „pământ bun”?VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 493); Z ʼ15, 313 (R5786: Serviciu nefolositor și serviciu folositor ― VDM, Vol. 6, Nr. 3, pag. ).

L.T. în limba rusă; R1972; R5375; R5511; R5561; R5736; R5786.

L.T. în limba ucraineană; R1972; R5375; R5511; R5561; R5736; R5786.

L.T. în limba engleză; R1972b; R5375; R5511; R5561; R5736; R5786.

Întrebări: Cum am folosit eu Cuvântul săptămâna aceasta? Ce rezultate am obținut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 IUNIE (Cântarea 63) Z ʼ12, 358 (R5134: Iertați de șaptezeci de ori câte șapteVDM, Vol. 21, Nr. 3, pag. 1539).