23 IANUARIE

Fiecare, fraților, în starea în care a fost chemat, în aceea să rămână cu Dumnezeu 1 Corinteni 7:24.

Uneori îndatoririle noastre par a fi în contradicție unele cu altele, dar în realitate nu este așa. Prima datorie a creștinului este ca, din toată inima, în toate căile sale, să recunoască pe Domnul și Creatorul său. A doua lui datorie, dacă este soț și tată, este față de soția și copiii lui; sau dacă este soție și mamă, față de soțul și copiii ei. Prin aranjament divin, contractul de căsătorie acționează întâi ca o ipotecă asupra timpului fiecărui soț și asupra timpului fiecărei soții — cerințele acestei ipoteci trebuie satisfăcute în mod rezonabil înainte ca să se poată face ceva cuvenit către cei din afară — Z ’99, 155 (R2488).

*       *       *

Spiritul acestui Veac este unul de neliniște. Aproape toți caută o schimbare în viață. În mijlocul nemulțumirii care predomină, mulțumirea trebuie să marcheze caracterul creștinului într-o astfel de măsură încât să-l facă să fie mulțumit acolo unde este și cu ceea ce are, și să rămână în această stare de mulțumire până când Domnul indică necesitatea unei schimbări. Credința în Dumnezeu va da garanție pentru acest spirit — PT 1930, 14.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 7:20; Luca 3:12-14; Efeseni 6:5-8; Geneza 2:15; Proverbe 10:4, 5; 12:11, 24; 13:4, 11; 14:23; 20:13; 22:29; 31:27; Eclesiastul 9:10; 11:6; Romani 12:11; Efeseni 4:28; 1 Tesaloniceni 4:11, 12; 2 Tesaloniceni 3:10-12.

Cântări: 4, 134 [113], 208 [147], 307 [-],  277 [-], 267 [-], 275 [-].

Poeziile Zorilor, 295: Serviciul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 212 (R5498: Cum și unde voi servi?VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 894).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 218 (R4854a: A avea grijă pentru cei din casa lui naturalăVDM, Vol. 26, Nr. 2, pag. 2055); Z ʼ12, 146 (R5019: Loialitatea față de Dumnezeu este necesară pentru viața veșnicăVDM, Vol. 23, Nr. 4, pag. 1768); Z ʼ14, 55 (R5404: Viața neglijentă o formă de profanVDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1059); Z ʼ14, 213 (R5498a: Uns — întărit — pecetluitVDM, Vol. 13, nr. 2, pag. 893); Z ʼ15, 234 (R5740: Credincioșia în lucrurile miciVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 485).

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană;

L.T. în limba engleză; R2488; R2836; R4854; R5019; R5404; R5498_1; R5740.

Întrebări: Ce am făcut eu pentru a rămâne în chemarea mea săptămâna aceasta? Ce m-a împiedicat sau ce m-a ajutat? Ce rezultate am obținut?

Cântări în noapte 23 ianuarie [R4090] (Cântarea 97)

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII