23 APRILIE

Dar cea în pământ bun sunt cei care într-o inimă onestă și bună, auzind cuvântul, îl păzesc și aduc rod cu răbdare Luca 8:15.

Oricine vrea să fie un jertfitor trebuie din necesitate să fie blând, umilit, să se lase învățat, altfel repede va părăsi calea. De asemenea, el trebuie să învețe cum să dezvolte în sine harul Domnului în privința răbdării, căci, desigur, se cere răbdare pentru a te nega pe tine și pentru a te supune uneori la nedreptate atunci când nu există mijloace potrivite de a o evita fără de a pricinui pagubă cauzei Domnului sau cuiva din poporul Său. Aceasta implică, de asemenea, cultivarea dragostei frățești și, într-un cuvânt, dezvoltarea voinței depline a lui Dumnezeu în inimile și viețile noastre, adică iubirea, care trebuie atinsă într-o mare și covârșitoare măsură înainte de a termina lucrul nostru de jertfire — Z ’03, 408 (R3265).

*       *       *

O inimă bună și cinstită este averea cea mai mare, căci acestor inimi Dumnezeu le dă adevărul, în astfel de inimi rămâne adevărul și prin astfel de inimi lucrează adevărul aducând rod îmbelșugat care în cele din urmă se coace în asemănarea divină, necesară pentru toți cei care vor avea parte cu Cristos la administrarea treburilor Împărăției — PT 1936, 48.

Pasaje paralele:Iov 23:11, 12; Psalmii 119:11, 129; Luca 11:28; Faptele 17:11; Matei 13:23; Ioan 8:31; 14:21; 15:5, 8; Iacov 1:22, 25; Evrei 3:14; Romani 2:7; Evrei 10:36; 12:1; 4:2; 1 Petru 2:1, 2; Psalmii 1:1-3; Coloseni 1:6, 10.

Cântări: 125 [-], 22, 49, 154 [-], 198 [-], 267 [-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 73: Da, Tată.                                                

Lectură din Turn: Z ʼ15, 228 (R5736: Este inima mea „Pământ bun”?VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 493).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 182 (R4836: Lucrarea harului în inimăVDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2092); Z ʼ14, 78 (R5418a: Dumnezeu folosește lucrurile din mâna noastrăVDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. 1034); Z ʼ14, 247 (R5519: Importanța examinării de sine zilniceVDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 859); Z ʼ28, 167 (R5561: Semănatul și seceratulVDM, Vol. 11, Nr. 5, pag. 786); Z ʼ15, 201 (R5720: Cum să vestim adevărul VDM, Vol. 8, Nr. 1, pag. 519).

L.T. în limba rusă; R5418; R5519; R5561; R5720.

L.T. în limba ucraineană; R4836; R5418; R5519; R5561; R5720.

L.T. în limba engleză; R3265; R4836; R5418; R5519; R5561; R5720.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am primit? Ce rezultat au avut ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 APRILIE [Eng. R4201] (Cântarea 19