22 MAI

Dumnezeu nu ne-a dat spiritul fricii; ci al puterii și al iubirii și al minții sănătoase 2 Timotei 1:7, KJV.

Spiritul Domnului, împărtășit poporului Său, nu este un spirit de frică, ci, dimpotrivă, un spirit de putere, energie, zel trezit de iubire — devotament iubitor față de Dumnezeu și o dorință de a-I plăcea și a-I sluji Lui; devotament iubitor față de Adevăr, un devotament iubitor față de poporul lui Dumnezeu și o dorință de a-i edifica în lucrurile sfinte și a face bine tuturor oamenilor, după cum avem ocazie — spiritul unei „minți sănătoase” — o minte care este fortificată și întărită prin Cuvântul Domnului asupra oricărui subiect și care, prin urmare, deși este cu totul fără teamă de om, este înțeleaptă în a judeca timpurile, anotimpurile și metodele pentru întrebuințarea energiei iubirii, care arde ca un foc în inima consacrată — Z ’97, 170 (R2165).

*       *       *

Așa cum spiritul fricii este o dispoziție de timiditate, tot așa spiritul puterii, al iubirii și al minții sănătoase este dispoziția puterii, a iubirii și a înțelepciunii, adică o dispoziție puternică, iubitoare și înțeleaptă. Dumnezeu ne curăță de dispoziția timidă cu Spiritul, Cuvântul și providențele Sale, precum și, prin acestea, ne dă o dispoziție ca a Sa, în care înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea se contopesc în armonie frumoasă. Laudă fie lui Dumnezeu pentru un astfel de dar! — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Iosua 1:5-9; Romani 8:15; Isaia 51:12, 13; Faptele 1:8; 6:8; Efeseni 1:19, 20; 1 Corinteni 1:24-28; 2 Corinteni 12:9; Psalmii 18:1; 31:23; Ioan 14:15, 21, 24; 13:34, 35; 15:12-15, 17; 1 Corinteni 13; Matei 7:24, 25; 25:1-9; 15:14; 16:19; Efeseni 5:15-17; Coloseni 3:10, 16; Iacov 3:13.

Cântări: 95, 13, 44, 346 [-], 266 [-], 165 [125], 272 [171].

Poeziile Zorilor, 105: În mâna Ta sunt timpurile mele.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 279 (R5093: Caracteristicile minții sănătoase ― VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1624).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 23 (R4746: Referitor la cuvântul frică VDM, Vol. 28, Nr.1, pag. 2261); Z ʼ11, 188 (R4841a: „Iubirea izgonește frica” VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2086); Z ʼ13, 250 (R5295a: Frica — o cauză a marii tensiuni nervoase VDM, Vol. 17, Nr. 5, pag. 1249); Z ʼ13, 359 (R5358: Asemănarea de caracter cu Domnul nostru VDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1132).

L.T. în limba rusă; R2165; R5295; R5358.

L.T. în limba ucraineană; R2165; R4746_1; R4841; R5295; R5358.

L.T. în limba engleză; R2165; R4746b; R4841; R5295b; R5358.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui verset? Cum le-am întâmpinat? Spre ce au dus ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 MAI (Cântarea 124) [Engl. R2755]