21 MAI

Toată Scriptura este dată prin insuflarea lui Dumnezeu și este folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru educare în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, deplin înzestrat pentru toate faptele bune 2 Timotei 3:16, 17.

Este bine ca toți să ținem minte că toate harurile Spiritului și orice progres în cunoașterea lucrurilor divine la care am ajuns deja și care ne-au ajutat să ajungem mai aproape de Dumnezeu și de sfințenie, ne-au venit prin Scripturile Vechiului Testament și prin cuvintele Domnului nostru și ale apostolilor Săi inspirați; nu va fi niciodată nevoie să mergem la alte canale pentru înțelepciunea adevărată care să ne pregătească pentru mântuirea promisă — Z ’97, 170 (R2165).

                                                                 *       *       *

Scripturile sunt insuflate de Dumnezeu și, prin urmare, pentru omul lui Dumnezeu ele conțin îndeajuns gândul divin cu privire la ceea ce el ar trebui să creadă ca adevăr, cu privire la ceea ce el ar trebui să respingă ca eroare, cu privire la ceea ce el ar trebui să curețe din caracterul său și cu privire la ceea ce el ar trebui să practice pentru dezvoltarea caracterului. Așadar, supunându-și inima și mintea influenței Scripturilor, el este curățat de păcat, eroare, egoism și spirit lumesc, precum și este pe deplin dezvoltat în orice cuvânt și calitate bună, prin care este cu totul pregătit pentru orice lucrare bună — PT 1936, 64.

Pasaje paralele: Deuteronom 6:6, 7; 2 Samuel 23:2; Luca 1:70; Matei 22:43; 26:54, 56; Ioan 5:39; 10:35; Marcu 12:24; 2 Petru 1:19-21; Faptele 20:20, 27; Romani 3:2; 15:4; Psalmii 19:7-11; 119:9, 11, 97-104; 1 Timotei 6:11; 2 Timotei 2:21, 25; 4:2; Evrei 3:7; 4:12; 10:24; 2 Corinteni 9:8; Efeseni 2:10; Tit 2:14.

Cântări: 22, 49, 79, 154 [-], 296 [175], 311 [-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 7: Cuvântul lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ03, 186 (R3210: Porunca lui Pavel către Timotei).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 297 (R4684: Citirea „Studiilor scripturale”* este studiu biblic? ― VDM, Vol. 28, Nr. 6, pag. ); Z ʼ11, 387 (R4896: A ne hrăni din cuvintele lui DumnezeuVDM, Vol. 25, Nr. 4, pag. 1978); Z ʼ12, 296 (R5104: Sfintele scripturi — sursa adevăratei înțelepciuniVDM, Vol. 22, Nr. 1, pag. 1607); Z ʼ13, 22 (R5164: Deosebirea între ținerea și împlinirea legiiVDM, Vol. 20, Nr. 5, pag. 1476).

L.T. în limba rusă; R2165; R4684; R5104; R5164.

L.T. în limba ucraineană; R2165; R4684; R4896; R5104; R5164.

L.T. în limba engleză; R2165; R4684; R4896; R5104; R5164.

Întrebări: În ce mod am folosit eu acest verset săptămâna aceasta? Din ce motiv? Ce mi-a stat în cale și ce mi-a dat ajutor? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 MAI (Cântarea 229) [Engl. R2997]