21 IUNIE

Învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și umil în inimă Matei 11:29.

Într-adevăr, în spiritul blând și liniștit este secretul odihnei. A fi blând înseamnă a cultiva harurile răbdării, ale supunerii iubitoare la voinţa lui Dumnezeu, ale încrederii statornice în iubirea, în grija Sa, în înţelepciunea sfatului Său călăuzitor și a providenţelor Sale conducătoare și a urma stăruitor această cale, în reputaţie bună sau rea, prin împrejurări favorabile sau nefavorabile. Copiii iubiţi ai lui Dumnezeu să se străduiască tot mai mult să imite spiritul blând și liniștit al lui Cristos, acceptând providenţele lui Dumnezeu, ascultând de poruncile și conducerea Lui așa cum a făcut Domnul, înarmaţi cu puterea pe care numai El o poate da și vrea s-o dea celor care iau jugul Lui asupra lor și învaţă de la El — Z ’96, 79 (R1961).

*       *       *

Când Domnul nostru a spus că este blând, El a vrut să spună că era supus în inimă și minte și, prin urmare, se lăsa învățat și era ascultător. Când a spus că este umil în inimă, El a vrut să spună că avea o apreciere de sine cuvenită. Aceste două calități ni le recomandă El pentru a le copia. Dacă calitățile acestea I-au împodobit Lui caracterul, cu atât mai mult ni se potrivesc nouă, care suntem slabi prin fire și abătuți de pe cale! De la El putem învăța să cultivăm aceste haruri — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Matei 7:29; 22:16; 23:8; Ioan 3:2; 13:15; Zaharia 9:9; Isaia 50:5, 6; 53:7; Matei 26:49-53; 2 Corinteni 10:1; Matei 9:10; Luca 22:27; Faptele 8:32, 33; Filipeni 2:5-8.

Cântări: 172 [317], 1, 95, 125 [-], 197 [143], 198[-], 209 [-].

Poeziile Zorilor, 31: Un ajutor prezent.

Lectură din Turn: Z ʼ96, 78 (R1961: Jugul ușor).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 440 (R4928: Harul umilinței VDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1916); Z ʼ13, 57 (R5186: Smerenia un element al curajului adevărat VDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1446); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderației ― VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 315); Z ʼ16, 35 (R5843: Ce este întruchipat în adevărata smerenie VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 311).

L.T. în limba rusă; R4391; R5186_1; R5840; R5843.

L.T. în limba ucraineană; R4391; R4851; R4928; R5186_1; R5840; R5843.

L.T. în limba engleză; R4391; R4851; R4928; R5186; R5840.

Întrebări: Am învățat eu săptămâna aceasta de la Cristos cu blândețe și umilință? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 IUNIE (Cântarea 328) R3986