2 IULIE

Fiind ocărâți, binecuvântăm; fiind persecutați, răbdăm — 1 Corinteni 4:12.

Dacă ești elev credincios (în școala lui Cristos) nu peste mult timp vei vedea că legea desăvârșită a libertății, legea lui Cristos, este un judecător chiar și al gândurilor și intențiilor inimii și că, deși trebuie să urăști orice păcat, nu poți urî pe niciun păcătos și, cu toate acestea, iubirea lui Dumnezeu să rămână desăvârșită în inima ta. Chiar și un singur sentiment de amărăciune dacă se naște împotriva acuzatorilor și răuvoitorilor noștri, trebuie să luptăm împotriva lui și să câștigăm o biruință atât de completă asupra lui încât fiecare fibră a ființei noastre să fie în dulce armonie cu instrucțiunile Marelui nostru Învățător: „Iubiți pe dușmanii voștri … rugați-vă pentru cei care se poartă rău cu voi și vă persecută”. „Binecuvântați și nu blestemați”Z ʼ99, 5 (R2411).

*       *       *

Datorită loialității lor față de Dumnezeu și cauza Sa, cei din poporul lui Dumnezeu sunt făcuți ținte ale ocărilor amare din partea celor răi. Ei nu trebuie să răspundă înapoi la acestea cu insulte, ci mai degrabă cu bunătate și binecuvântări. Ei trebuie să îndure diferitele forme de persecuție, rafinată și brutală, dar în loc să întoarcă rău pentru rău ei trebuie în liniște să suporte brutalizarea — PT 1936, 94.

Pasaje paralele: Faptele 23:2; 16:23; 14:19; 2 Corinteni 11:23-27; 1 Timotei 4:10; Matei 5:44; 1 Petru 2:23; 3:9; Luca 23:34; Faptele 7:60; Romani 12:20; Faptele 22:22; 24:5.

Cântări: 299 [-], 3, 57, 93, 305 [-], 325 [-], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 67: Dacă aș ști.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 35 (R5172: Prețul ucenicieiVDM, Vol. 20, Nr. 4, pag. 1462).

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce beneficii au venit prin ele?