2 IANUARIE

Voi nu sunteți ai voștri. Fiindcă sunteți cumpărați cu un preț; de aceea glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru și în spiritul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. — 1 Corinteni 6:19, 20.

Ce lecţie ar putea fi mai importantă pentru noi la începutul anului, decât aceasta că noi nu suntem ai noştri ci aparținem altuia? Deci să nu căutăm a ne plăcea nouă înșine ci a plăcea Lui, să nu căutăm a ne servi pe noi ci a servi Lui, nu de voința noastră ci de voința Lui să ascultăm. Aceasta înseamnă sfinţenie în sensul cel mai cuprinzător şi absolut al cuvântului, nu numai trecerea de la păcat la dreptate, ci o despărţire de noi înșine (și de lume), pentru a face voia lui Dumnezeu în Cristos — Z ’97, 35 (R2097).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu este al Lui nu numai în virtutea creării și sfințirii, ci și în virtutea răscumpărării. Prin urmare, este rațional și potrivit ca tot ceea ce au și sunt să fie făcut să reflecte onoare asupra lui Dumnezeu, Stăpânul și Creatorul lor; iar acest lucru rezonabil ei trebuie să-l facă cu toată puterea credinței, speranței, iubirii și ascultării lor; căci mai puțin decât atât ar fi nevrednic și nepotrivit — PT 1929, 189; PT 1930, 14.

Pasaje paralele: Matei 20:28; 1 Timotei 2:5, 6; Faptele 20:28; Apocalipsa 5:9; 14:4, 5; 2 Corinteni 5:14, 15; Tit 2:14; 1 Corinteni 7:23; 10:31; Galateni 3:13; Evrei 9:12; 1 Petru 1:18; 2:9; Matei 5:16; Ioan 15:8; Filipeni 1:9-11.

Cântări: 191 [247B], 5, 15, 132 [112, 230], 178 [132, 220], 187 [139], 215 [-].

Poeziile Zorilor, 279: Încă un an pentru Tine.

Lectură din Turn: Z ʼ10, 199 (R4632: Posedă acum Domnul nostru neamul omenesc?)

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce a însemnat versetul acesta pentru mine săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

ÎNCĂ UN AN PENTRU TINE

Încă un an noi salutăm!

Scump Învățător, iată că vine,

În har și în credință stăm,

Încă un an cu Tine!

Încă un an  de alinare

Pe-al Tău piept iubitor

Durere, chin și întristare

Dispar foarte ușor.

Încă un an ce mă încântă

Doar voia-Ți să-mplinesc,

Cea binecuvântată, sfântă,

În brațul Tău mă liniștesc;

Încă un an să Te slujesc,

Să-ți dovedesc iubirea mea;

Încă un an, mă pregătesc

Să fac mai mult lucrarea Ta.

Încă un an de încercări

Și-apoi de binecuvântare;

Încă un an de ocrotiri

La umbra aripilor Tale.

Încă un an de bucurie!

Scump Învățător, poate să fie,

În viață și în moarte, vine

Încă un an cu Tine!

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 2 IANUARIE (Cântarea 33