19 IANUARIE

Cât de mult iubesc legea Ta! Toată ziua cuget la ea Psalmii 119:97.

Creștinii au un mare privilegiu că studiază Cuvântul Domnului, totuși, o mare parte a studiului se face fără niciun scop. Studiul care nu este pus în practică este mai rău decât o pierdere de timp. Poporul Domnului trebuie să folosească chiar până la sacrificiu, fiecare ocazie rezonabilă pentru a cunoaște planul divin. Dar copilul Domnului va fi atent să sacrifice numai interesele și comoditățile sale proprii, și nu interesele și comoditățile altora. Studiul Bibliei care se face numai pe socoteala altora este mai degrabă un semn de egoism decât un semn că avem din belșug spiritul de iubire al lui Dumnezeu — Z ’99, 156 (R2488).

*       *       *

Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai prețioasă moștenire a creștinului. Doctrinele, învățăturile morale, promisiunile, îndemnurile, profețiile, istoriile și tipurile sale trezesc și sunt demne de iubirea lui. Nicio temă nu este atât de încântătoare și absorbantă pentru creștinul cugetător precum cele din Biblie. Și nici una nu va da o binecuvântare mai bogată acelora a căror cugetare asupra lor este urmată de o viață care se conformează față de ele, deoarece sunt spirit și viață — PT 1932, 198.

Pasaje paralele: Iov 23:12; Psalmii 1:2; 19:7-11; 40:8; 119:16, 20, 24, 35, 47, 48, 54, 70, 77, 92, 103, 111, 113, 119, 127, 131, 140, 143, 159, 162-167, 174; Ieremia 15:16; Luca 4:22; 11:28; Faptele 17:11; Romani 15:4; Coloseni 3:16; 2 Timotei 2:15; 3:15-17.

Cântări: 22, 49, 79, 238 [159], 296 [175], 311 [-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 6: Cuvântul adevărului.

Lectură din Turn: Z ʼ02, 265 (R3070: Cerințele iubirii și ale dreptății).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 297 (R4684: Citirea „Studiilor scripturale” este studiu biblic? ― VDM, Vol. 28, Nr. 6, pag. ); Z ʼ16, 140 (R5893: Propovăduirea evangheliei o necesitateVDM, Vol. 3, Nr. 5, pag. 209); Z ʼ16, 301 (R5967: Epistola lui CristosVDM, Vol. 1, Nr. 5, pag. 57); Z ʼ16, 307 (R5970: Ce propovăduim și învățămVDM, Vol. 1, Nr. 4, pag. 52).

L.T. în limba rusă; R3494; R4684; R5893_1; R5967; R5970.

L.T. în limba ucraineană; R3494; R3607; R4684; R5893_1; R5967; R5970.

L.T. în limba engleză; R2488; R3494; R3607; R4684; R5893; R5967; R5970.

Întrebări: Mi-am găsit eu plăcerea în Cuvânt săptămâna aceasta, și am meditat eu asupra lui? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 IANUARIE [R4224] (Cântarea 23)  

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII