19 APRILIE

Din abundența inimii vorbește gura. Omul bun, din tezaurul bun al inimii scoate lucruri bune; iar omul rău, din tezaurul rău scoate lucruri rele Matei 12:34, 35.

Cea dintâi îngrijire să fie asupra inimii, ca plăcerile și înclinările ei să fie supuse cu totul sub controlul harului divin, pentru ca fiecare principiu al adevărului și dreptății să fie întronat în inima noastră. Ca principii conducătoare ale vieții noastre să fie bine fixate dreptatea, îndurarea, bunăvoința, dragostea frățească, iubirea, credința, blândețea, cumpătarea, reverența supremă pentru Dumnezeu și pentru Cristos și dragostea fierbinte pentru toate frumusețile sfințeniei. Dacă aceste principii au rădăcini și se prind în inimă, atunci, din tezaurul bun al inimii, gura va vorbi cuvinte de adevăr, seriozitate, înțelepciune și har — Z ’96, 30 (R1937).

*       *       *

Inima este izvorul cuvintelor și faptelor noastre; deci așa cum sunt cuvintele și faptele așa este și inima. O inimă bună este cu totul plină de cuvinte și fapte bune, iar o inimă rea, de cuvinte și fapte rele. Cât de necesar este dar a păstra inima curată! Pentru toți urmașii Domnului este cu siguranță potrivit sfatul: „Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea sunt ieșirile vieții” (Proverbe 4:23) — PT 1934, 47.

Pasaje paralele: Luca 6:45; Psalmii 37:30; Proverbe 10:20; 12:6, 17-19; 15:4, 23; Deuteronom 5:29; 6:5, 6; 1 Samuel 16:7; 1 Cronici 28:9; 2 Corinteni 12:14; Psalmii 51:10; Ieremia 17:9, 10; Matei 5:8; 12:33, 36, 37; 15:18-20; 23:26; Evrei 3:8.

Cântări: 116 [-], 44, 130 [111], 125 [-], 136 [-], 49, 154 [-].

Poeziile Zorilor, 146: Împrăștie semințe de bunătate.

Lectură din Turn: Z ʼ06, 92 (R3746: Luați seama cum ascultați).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastre VDM, Vol. 27, Nr. 6, poag. 2239); Z ʼ11, 182 (R4836: Lucrarea harului în inimă VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2092); Z ʼ12, 110 (R5000: Atenție la mândria inimii VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1802); Z ʼ15, 228 (R5736: Este inima mea „pământ bun”? VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 493).

L.T. în limba rusă; R4345; R5736.

L.T. în limba ucraineană; R5736.

L.T. în limba engleză; R1937; R4345; R4759b; R4836; R5000; R5736.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta în conformitate cu acest text? Cum și-a dovedit adevărul acest text în experiențele din săptămâna aceasta? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 APRILIE [Eng. R3365] (Cântarea 399)