18 IANUARIE

În activitate, nu fiți leneși; în spirit, fiți fierbinți, slujind Domnului Romani 12:11, GBV1989.

Toți cei care vor să alerge în alergare cu rezultat să fie atenți la zelul şi activitatea lor în lucrarea Domnului. Dacă îngropăm un talant de-al nostru sau mai mulți sub greutatea grijilor și poverilor lumești care ar putea fi evitate sau puse la o parte, dacă-i îngropăm în ambițiile lumești pentru noi înșine sau pentru familia noastră — fie prin risipirea timpului consacrat cu științe, filozofie, muzică, artă, afaceri, politică, plăceri sau cu răsfățarea mândriei și apetitului — atunci, ca niște robi necredincioși, în cele din urmă vom fi aruncați în întunericul de afară — Z ’91, 9 (R1281).

Activitatea în treburile vieții, îndeosebi în slujba Domnului, este indispensabilă succesului. Când i se adaugă un spirit zelos care arde cu entuziasm, condițiile succesului sunt mai bine împlinite; și când această activitate și râvnă sunt date Domnului sub îndrumarea înțelepciunii, cauza Lui trage multe foloase; iar cel care manifestă aceste calități este dezvoltat în mare măsură — PT 1933, 191.

Pasaje paralele: 1 Cronici 29:17; 2 Cronici 15:15; Ezra 7:23; Psalmii 42:1, 2; 119:139; Eclesiastul 9:10; Isaia 62:6, 7; Ioan 9:4; 1 Corinteni 13:3; 14:12; 2 Corinteni 4:8-10, 13, 16-18; 9:2; Galateni 4:18; Coloseni 3:22-24; Tit 2:14; Iuda 3; Apocalipsa 3:19.

Cântări: 277 [-], 20, 13, 266 [-], 272 [171], 208 [147], 78.

Poeziile Zorilor, 280: Ceasornicul vieții.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 314 (R5334: Râvna spiritului necesară pentru învingere ― VDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1175).

Întrebări: Am fost eu zelos săptămâna aceasta? În ce privință? Cu ce rezultate?