18 APRILIE

Preaiubiților să nu vi se pară ciudată încercarea arzătoare care vine să vă încerce, de parcă ceva ciudat vi s-a întâmplat, ci bucurați-vă întrucât sunteți părtași suferințelor lui Cristos, pentru ca atunci când gloria sa va fi revelată, voi să vă bucurați de asemenea cu multă veselie 1 Petru 4:12, 13.

Într-o lume neprietenoasă nu putem aștepta altceva decât să primim insultele pe care le-a suferit Învățătorul nostru, căci robul nu este mai presus decât domnul său. Lumea, trupul și diavolul se pun curmeziș în drumul nostru. Sunt lupte înăuntru și temeri înafară, și multe săgeți și lănci arzătoare sunt îndreptate împotriva celui drept. Dar care este atitudinea care să dea siguranță sufletului în aceste suferințe și încercări grele? Înainte de a începe ceva ce adesea aduce urmări grave nu trebuie oare să stăm liniștiți înaintea Domnului, așteptând și veghind pentru a vedea conducerea și voința Lui în tot ce avem de făcut? Așa spune și psalmistul: „Am fost mut, în tăcere; am tăcut când era vorba de bine” [chiar și în privința faptelor și cuvintelor care mi se păreau bune] — Z ’96, 31 (R1937).

*       *       *

Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie surprinși atunci când vin încercările, căci ei s-au consacrat să sufere cu Cristos. Suferința nu trebuie să-i descurajeze; mai degrabă ea trebuie să fie un motiv de bucurie pentru că le oferă privilegiul de a suferi cu Cristos, o experiență care trebuie să facă cu atât mai dulce gloria care urmează. Cu cât va fi mai mare suferința îndurată, cu atât mai mare va fi gloria care va fi revelată. Fie ca gândul acesta să ne încurajeze bine — PT 1935, 61.

Pasaje paralele: Romani 6:1-11; 8:10, 17; 2 Corinteni 1:5; 4:10; 1 Corinteni 15:29-34; Marcu 10:35-39; Coloseni 2:11, 12; Galateni 2:20; 2 Timotei 2:10-12; Filipeni 3:10; 1 Petru 2:19-24; 3:14, 17, 18; 4:16, 19; Evrei 7:26, 27; 13:10-16; 10:4-10, 19; 9:13-23; 1 Petru 2:5, 9.

Cântări: 299 [-], 114 [-], 134 [113], 244 [-], 326 [-], 259 [168], 325 [-].

Poeziile Zorilor, 174: Desăvârșit prin suferință.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferință ― VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină — persecuție și încercări de foc VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); Z ʼ14, 149 (R5459: Încercările sunt esențiale pentru dezvoltarea caracterului VDM, Vol. 14, Nr. 1, pag. 961).

L.T. în limba rusă; R1801; R5459.

L.T. în limba ucraineană; R1801; R5116; R5459.

L.T. în limba engleză; R1801; R1937; R5116; R5459.

Întrebări: Am suferit eu săptămâna aceasta cu Cristos? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 APRILIE [R2772; 2773] (Cântarea 107)