17 IANUARIE

Păziți-vă în dragostea lui Dumnezeu Iuda 21.

Ne putem păzi în iubirea Domnului în fiecare zi și în fiecare oră, prin ascultare de principiile dreptății și iubire crescândă față de ele. Trebuie să ne bucurăm în orice experiență a vieții, în încercările, greutățile, tristețile, dezamăgirile ei, nu mai puțin ca în plăcerile ei, dacă, prin unele sau prin toate aceste mijloace, Domnul ne va învăța și ne va da o privire mai clară asupra propriilor noastre lipsuri și o înțelegere încă mai clară a acelei legi desăvârșite a libertății și iubirii pe care El a stabilit-o, și față de care El cere supunerea deplină și loială a inimii noastre Z ’02, 173 (R3021).

Iubirea lui Dumnezeu, care constă din iubire dezinteresată pentru Tatăl și pentru Fiul cu toată inima, mintea, sufletul și puterea, din iubire dezinteresată pentru frați mai mult decât pentru sine și din iubire dezinteresată pentru omenire în general și chiar pentru dușmanii noștri ca pentru noi înșine, nu rămâne în inimă de la sine, în condițiile prezente. Cine nu o păstrează în condițiile care altfel ar distruge-o, o va pierde cu siguranță. Prin urmare, dacă am atins această iubire, să căutăm a o menține — PT 1934, 189.

Pasaje paralele: Deuteronom 33:3, 12; Psalmii 63:3; 146:8; Isaia 38:17; Ieremia 31:3; Ioan 3:16; 14:21, 23; 16:27; 17:10, 23, 26; Romani 5:8; 2 Corinteni 13:11; Efeseni 2:4; Coloseni 3:14; 1 Ioan 3:1; 4:8-19; Matei 5:43-48; 19:19; Iosua 22:5; Psalmii 91:14; Ioan 13:14, 15, 34, 35; 15:12-19.

Cântări: 166 [126], 95, 165 [125], 196 [142], 198 [-], 267 [-], 201 [-].

Poeziile Zorilor, 79: Însușirile iubirii.

Lectură din Turn: Z ʼ02, 171 (R3020: Rămânerea în iubirea lui Dumnezeu, condiționată).

Întrebări: M-am păzit eu săptămâna aceasta în iubirea lui Dumnezeu? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale? Cu ce rezultate?