17 APRILIE

Ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi 1 Ioan 2:27.

Binecuvântarea și puterea Domnului au însoțit ungerea lui David într-un anumit fel — cum anume noi nu putem înțelege — făcându-l în stare să înainteze în cunoștință etc., făcându-l potrivit și pregătindu-l pentru datoriile slujbei pentru care a fost uns. Nu putem noi considera ca un antitip al acesteia ungerea care vine asupra Bisericii de când a fost ea acceptată de Domnul? Ungerea noastră nu este fizică și nici binecuvântările acordate prin ea nu au un caracter temporar. Noi creștem în har, cunoștință și iubire ca noi creaturi și ca noi creaturi vom fi desăvârșiți curând, în prima înviere, și vom ajunge pe tron împreună cu Domnul și Învățătorul — Capul nostru Z ’03, 223 (R3225).

*       *       *

Celor din vechime niciodată nu le-a venit în minte că Unsul va fi format dintr-o companie, dar taina aceasta a fost clarificată Bisericii Evanghelice, și poziția lor în compania aceasta unsă rămâne sigură pentru cei credincioși. Inima sfântă și mintea sfântă care au fost concepute în ei la consacrarea lor a fost arvuna moștenirii lor, garanția neclintită a credincioșiei lui Dumnezeu față de cei credincioși — PT 1930, 31.

Pasaje paralele: Psalmii 18:50; 20:6; 23:5; 45:7; Evrei 1:9; Psalmii 89:20-23; Isaia 11:2, 3; 61:1-3; Daniel 9:24; Matei 3:16, 17; Faptele 4:27; 10:38; 2 Corinteni 1:21; 1 Ioan 2:20, 27; 1 Corinteni 12:12, 13; 15:23.

Cântări: 1, 21, 90, 14, 165 [125], 217 [-], 218 [149].

Poeziile Zorilor, 42: Consacrare deplină.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 297 (R5549: Ungerea BisericiiVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 809).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 213 (R5498a: Uns — întărit — pecetluitVDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 893); Z ʼ15, 122 (R5672: „Nu vă atingeți de unșii mei”VDM, Vol. 9, Nr. 2, pag. 601).

L.T. în limba rusă; R5498_1; R5672.

L.T. în limba ucraineană; R5498_1; R5672.

L.T. în limba engleză; R3225; R5498b; R5672.

Întrebări: Ce semnificație a avut acest text pentru mine săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 APRILIE [Eng. R2313] (Cântarea 331)