16 IUNIE

Nicio disciplinare din prezent nu pare a fi bucurie, ci mâhnire; totuși la urmă ea dă rodul pașnic al dreptății celor ce au fost antrenați prin ea Evrei 12:11.

Sub astfel de disciplinări sufletul se coace pentru o supunere iubitoare, care spune liniștit: toate le pot face, toate le pot duce, prin Cristos care mă întărește. Treptat, după cum zgura vechii naturi se arde și aurul devine din ce în ce mai evident, aceste suflete prețioase devin tot mai dragi Domnului lor iubitor. Atât de dragi îi sunt Lui, încât în toate necazurile lor El este aproape prin harul Său ca să-i susțină și prin prezența Sa ca să-i înveselească; iar cele mai adânci umbre ale întristării devin cele mai sfințite locuri de odihnă ale memoriei, unde steaua zilei strălucește cel mai tare — Z ’96, 44 (R1943).

*       *       *

Prin pedeapsă se înțeleg măsurile de disciplinare ale lui Dumnezeu și nimeni nu este fericit atunci când le primește, ci mai degrabă este trist. Cu toate acestea, cei care se lasă disciplinați cum se cuvine de aceste pedepse sunt făcuți roditori prin ele spre dezvoltarea pașnică a asemănării cu Cristos — PT 1932, 62.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 10:13; Evrei 10:32-34; Iov 5:17; Proverbe 3:11, 12; Psalmii 94:12; 119:75; Iacov 1:12; Apocalipsa 3:19; Faptele 14:22; 1 Petru 5:9; Iacov 3:18.

Cântări: 307 [-], 216 [148], 220 [106], 228 [-], 328 [183], 197 [143], 126 [-].

Poeziile Zorilor, 187: Furtunile vieții trec.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 388 (R5147: Filozofia experiențelor noastre zilniceVDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1511).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 255 (R5080: Ținta cristalizării caracteruluiVDM, Vol. 22, Nr. 3, pag. 1648); Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină — persecuție și încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); Z ʼ12, 387 (R5147b: Tacticile adversaruluiVDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1512); Z ʼ14, 149 (R5459: Încercările sunt esențiale pentru dezvoltarea caracteruluiVDM, Vol. 14, Nr. 1, pag. 961).

L.T. în limba rusă; R4856; R5080; R5116; R5147; R5459.

L.T. în limba ucraineană; R4856; R5080; R5116; R5147; R5459.

L.T. în limba engleză; R1943; R4856b; R5080; R5116; R5147; R5459.

Întrebări: Ce experiențe de disciplinare am avut eu săptămâna aceasta? Cum le-am întâmpinat? Care au fost rezultatele lor?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 IUNIE (Cântarea 167) Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimiiVDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310).