16 APRILIE

Vor fi ai mei, spune Iehova al oștirilor, în acea zi când îmi pregătesc bijuteriile; și îi voi cruța, așa cum un om cruță pe propriul fiu care îl servește — Maleahi 3:17.

Dacă Domnul ne-ar fi trimis să-i căutăm pe aleșii Săi, noi am fi putut aduce pe unii pe care El i-ar fi respins ca nevrednici, deoarece noi nu suntem în stare să citim inima. Acest cuget să ne facă foarte umiliți, supuși și blânzi față de toți și plini de încredere în Domnul, foarte dispuși să căutăm conducerea Lui în ce privește munca noastră ca robi ai Săi, precum Samuel a privit spre Domnul la ungerea lui David — Z ’03, 223 (R3225).

*       *       *

Domnul face promisiuni mărețe celor care Îl caută ca scop principal în viața lor. El îi face să fie ai Săi, chiar fiii Săi proprii, și acest lucru va fi arătat, în mod deosebit, în ziua cea mare. El se poartă cu ei cu grijă tandră. Niciun tată pământesc nu s-a purtat vreodată cu copiii Săi cu mai mare îngăduință decât Iehova se poartă cu copiii Săi care se desfată să facă voia Sa — PT 1936, 48.

Pasaje paralele: Psalmii 66:16; 56:8; Isaia 65:13, 14; Evrei 3:14; Psalmii 135:4; Ioan 17:6, 9, 10, 24; Isaia 62:3; Psalmii 103:8-13; Cântarea Cântărilor 2:16; Ioan 10:27-30; 1 Corinteni 3:23; 6:20; Galateni 5:24; 2 Tesaloniceni 1:7-10; Exodul 19:5; Deuteronom 7:6; Tit 2:14; 1 Petru 2:9; Romani 8:32; 2 Corinteni 6:18; 1 Ioan 3:1-3.

Cântări: 29, 18, 21, 72, 155 [119], 201 [-], 204 [-].

Poeziile Zorilor, 259: Vine în curând.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 326 (R5119: Cruțați în ziua de necaz VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1573).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 199 (R4632: Neamul omenesc este acum în proprietatea Domnului nostru? ― VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ʼ11, 44 (R4759a: Melhisedec și Aaron ca tipuriVDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2240).

L.T. în limba rusă; R3052; R4632.

L.T. în limba ucraineană; R2191; R3052; R4492; R4632; R4759.

L.T. în limba engleză; R2191; R3052; R3225; R4492; R4632; R4759.

Întrebări: Cum m-a influențat acest text săptămâna aceasta? De ce? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 APRILIE [R3879] (Cântarea 2)