15 MAI

Deși smochinul nu va înflori, nici nu vor fi roade în vii; osteneala măslinului va eșua și câmpiile nu vor da hrana; turma va fi stârpită din staul și nu va mai fi cireadă în iesle, totuși eu mă voi bucura în Iehova, mă voi veseli în Dumnezeul salvării mele — Habacuc 3:17, 18.

Noi vedem că Dumnezeu permite răul în lume pentru ca lumea să primească anumite învățăminte din experiențele amare care rezultă natural din înfăptuirea răului. Dar mai vedem un serviciu al răului în ce-i privește pe sfinți, prin aceea că îi probează, îi cizelează și îi purifică, pregătindu-i și dovedindu-i vrednici, ca biruitori, să moștenească lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le are păstrate pentru cei credincioși — Z ’03, 94 (R3167).

*       *       *

În providența lui Dumnezeu, Lui I-a plăcut să permită Israelului trupesc și Israelului spiritual să meargă în captivitate în Babilonul literal și, respectiv, în cel simbolic, unde a avut foarte puțină posibilitate de a dezvolta rodnicie exterioară ca să influențeze omenirea în general. Totuși harul Domnului le-a permis celor credincioși aflați în Babilonul simbolic să se bucure în Dumnezeu și în Cristos datorită lucrării Lor minunate de salvare. Anumite experiențe neplăcute și neproductive au venit asupra poporului lui Dumnezeu chiar la sfârșitul Veacului, dar în mijlocul lor ei încă găsesc bucurie în favoarea specială a Domnului, așa cum a promis profetic versetul acesta — PT 1930, 77, 78.

Pasaje paralele: Ioan 15:21; 16:20, 33; Faptele 14:22; 20:23, 24; Romani 8:18; 2 Corinteni 4:17, 18; Psalmii 103:9; 126:5, 6; Isaia 54:7, 8; 61:2, 3; Filipeni 4:4; 1 Tesaloniceni 5:16; 1 Petru 1:6; 4:13, 14; 5:10.

Cântări: 63, 67, 99 [-], 110 [65], 293 [-], 328 [183], 331 [-].

Poeziile Zorilor, 291: „Totuși eu mă voi bucura în Domnul”.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 19 (R5383: O profeție care se apropie de împlinire ― VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1092).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărate VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008); Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorare VDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815); Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferință VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417); Z ʼ15, 341 (R5799: De ce a permis Dumnezeu amăgirile nedreptății ale Satanei VDM, Vol. 6, Nr. 1, pag. 375); Z ʼ16, 46 (R5850: Rezultatele bune ale persecuțiilor VDM, Vol. 5, Nr. 1, pag. 301).

L.T. în limba rusă; R5433; R5544; R5778; R5799; R5850.

L.T. în limba ucraineană; R5433; R5544; R5778; R5799; R5850.

L.T. în limba engleză; R3167; R5433; R5544; R5778; R5799; R5850.

Întrebări: M-am bucurat eu în necazuri săptămâna aceasta? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Ce rezultat am obținut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 MAI (Cântarea 360) *Z ʼ11, 93 (R4789a: Gelozia potrivită și nepotrivită VDM, Vol. 27, Nr. 3, pag. 2187).