15 IUNIE

Și voi face legământ etern cu voi, după îndurările cele adevărate ale lui David Isaia 55:3.

Toți cei care flămânzesc și însetează după dreptate, al căror suflet este însetat după Dumnezeu ca cerbul după izvorul de apă, și care aflându-L s-au consacrat Lui și au primit ungerea Spiritului Sfânt care mărturisește împreună cu spiritul lor că sunt fii ai lui Dumnezeu și care, ca fii unși, pot descoperi în ei înșiși trăsăturile vrednice de fii adevărați — loialitate, credincioșie, zel, energie, curaj, discreție etc. — aceștia formează clasa cu care Domnul a încheiat un legământ etern și cărora le aparțin „îndurările cele adevărate ale lui David” — Z ’96, 29 (R1936).

*       *       *

Legămintele sunt de două feluri: o promisiune care leagă necondiționat o parte de cealaltă sau un contract care leagă condiționat două părți una de cealaltă. Legământul menționat aici (îndurările cele adevărate ale lui David) aparține primei categorii. David, Cel Preaiubit, este clasa Cristos; îndurările cele adevărate ale lui David sunt promisiunile care aparțin acestei clase. Ele sunt adevărate pentru că sunt garantate prin Jurământ de către Dumnezeu și sunt eterne pentru că de beneficiile lor ei se vor bucura etern. Ele sunt o moștenire minunată. Ce parte bună au aceștia de la Domnul! — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: Geneza 22:16-18; 2 Samuel 23:5; Psalmii 89:34-37; Faptele 13:34; Romani 9:7-13; Galateni 3:8, 9, 14-19, 26-29; 4:21-31; Evrei 6:13-20; 11:17-19; 2 Corinteni 1:20.

Cântări: 27, 41, 330 [-], 333 [-], 72, 58, 204 [-].

Poeziile Zorilor, 9: Făgăduința întărită prin jurământ.

Lectură din Turn: Z ʼ09, 27 (R4318: Cele trei legăminte mari ― VDM, Vol. , Nr. , pag. ).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 245 (R5292: Noul legământVDM, Vol. 17, Nr. 6, pag. 1253).

L.T. în limba rusă; R4330; R4331; R5292; R5498_1; R5549; R5656.

L.T. în limba ucraineană; R2345; R4330; R4331; R5292; R5498_1; R5549; R5656.

L.T. în limba engleză; R1936; R2345; R4330; R4331; R5292; R5498b; R5549; R5656.

Întrebări: Ce au însemnat promisiunile pentru mine săptămâna aceasta? Cum le-am întrebuințat? Ce rezultate au urmat?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 IUNIE (Cântarea 327) R4216