15 IANUARIE

Ce cere Iehova de la tine altceva decât să faci ce este drept și să iubești mila și să umbli umil cu Dumnezeul tău? — Mica 6:8.

Faptul că aceste cerințe sunt foarte rezonabile va fi recunoscut de toți. Este evident că Dumnezeu nu ar putea cere mai puțin de la cei pe care El îi educă pentru judecarea viitoare a lumii. Totuși, toate aceste trei calități specificate de profet se cuprind într-un singur cuvânt: iubire. Iubirea cere să ne purtăm cu dreptate față de vecini, față de frați, față de familia noastră și față de noi înșine; ea cere ca noi să căutăm a cultiva aprecierea noastră pentru drepturile și libertățile altora — cele fizice, morale și intelectuale; și că, apreciindu-le, în niciun sens al cuvântului nu le vom restrânge sau refuza — Z ’02, 172 (R3020).

Esența datoriei creștinului este împlinirea legii iubirii față de Dumnezeu și față de oameni. A da fiecărui om ceea ce i se cuvine, a manifesta iubirea compătimitoare față de cei slabi, nenorociți și necăjiți și a aprecia profund caracterul lui Dumnezeu pe temeiul cunoașterii slăbiciunilor și limitărilor noastre în contrast cu perfecțiunea lui Dumnezeu, este un drum lung de parcurs spre a avea un comportament corect față de Dumnezeu și față de oameni — PT 1935, 183.

Pasaje paralele: Matei 22:36-40; Deuteronom 10:12; Psalmii 41:1; Marcu 11:25, 26; Efeseni 4:32; Coloseni 2:13; Deuteronom 5:33; Matei 11:29; Ioan 13:4-17; Filipeni 2:5-8; 1 Petru 5:5, 6; 1 Ioan 1:7.

Cântări: 1, 198 [-], 267 [-], 95, 13, 196 [142], 20.

Poeziile Zorilor, 93: Purtarea sarcinilor lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 59 (R5407: Ce alta cere Iehova?  VDM Vol. 15,  Nr. 3, pag. 1053).

Întrebări: Am procedat eu săptămâna aceasta în conformitate cu dreptatea, mila și umilința? Ce mi-a determinat acțiunile? Ce rezultate am obținut?