15 APRILIE

Tată, în mâinile tale îmi încredințez [depun] spiritul — Luca 23:46.

Cu încredere deplină Răscumpărătorul nostru scump și-a ridicat ochii spre Tatăl și plin de credință a declarat că tot ce privește viața și speranțele binecuvântate pentru viitor El a încredințat iubirii și puterii Tatălui — pentru a fi păstrat în armonie cu planul și cuvântul Tatălui. Noi, care mergem pe urmele Învățătorului nostru, să privim înainte cu credință, iar în ceasul morții să ne încredințăm toate interesele în grija Aceluia care a arătat iubire față de noi, nu numai prin aceea că ne-a dăruit pe Fiul Său ca Răscumpărător, ci, în toată călătoria noastră — prin grija Sa providențială precum și prin cele mai mari și prețioase promisiuni care merg înaintea noastră și ne dau putere, mângâiere și siguranță — Z ’99, 128 (R2473).

*       *       *

Chiar dacă numai cu câteva clipe înainte de moartea Sa Domnul nostru s-a simțit părăsit de Dumnezeu, tocmai în momentul morții Sale El și-a dat seama din nou de favoarea lui Dumnezeu, și prin urmare I s-a adresat Lui ca Tată. Și atât de completă a fost încrederea Sa în favoarea Tatălui încât, fără umbră de îndoială, El și-a încredințat speranțele de existență viitoare în puterea Tatălui, având asigurare deplină că Tatăl îl va readuce la viață. Această predare literală arată de asemenea că El a depus la Tatăl drepturile Sale de viață umană și dreptul Său la viață umană, spre folosul altora — PT 1920, 71.

Pasaje paralele: 1 Cronici 5:20; 2 Cronici 33:12, 13; Iov 1:20, 21; 2:9; Psalmii 22:1-21; 31:5; 89:26; Isaia 53; Matei 26:39; Ioan 8:11; Faptele 7:59, 60; 21:14; 1 Petru 2:21-24; Filipeni 2:8; Evrei 2:9, 14; 12:3, 4; 1 Petru 4:12-14, 19; 2 Timotei 4:6.

Cântări: 5, 15, 132 [112, 230], 187 [139], 168 [127], 190 [-], 246 [162].

Poeziile Zorilor, 189: El știe.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 35 (R5621: Atribuirea și aplicarea drepturilor de viață umană ale Domnului nostru  ― VDM, Vol. 10, Nr. 4, pag. 697).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 107 (R4998: „Ați fost cumpărați cu un preț” VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1805); Z ʼ12, 242 (R5072: „Nu sunteți sub lege, ci sub har” VDM, Vol. 22, Nr. 4, pag. 1666); Z ʼ15, 67 (R5640: Sângele stropirii de paști VDM, Vol. 10, Nr. 1, pag. 661); Z ʼ16, 133 (R5890: „Isus a murit și a plătit tot” VDM, Vol. 3, Nr. 6, pag. 219).

L.T. în limba rusă; R5640; R5869; R5890.

L.T. în limba ucraineană; R4998; R5072; R5640; R5869; R5890.

L.T. în limba engleză; R2473; R4998; R5072; R5640; R5890.

Întrebări: Ce a însemnat pentru mine meritul depus al lui Cristos săptămâna aceasta? Cum încrederea Sa în Dumnezeu m-a influențat săptămâna aceasta? Ce binecuvântări au curs din acestea către mine săptămâna aceasta, și prin mine către alții?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 APRILIE [Eng. R3377] (Cântarea 31)