14 IUNIE

Dumnezeu se opune celor mândri și dă har celor umili 1 Petru 5:5.

Preaiubiților, înainte de toate să ne păstrăm bine umilința. Dumnezeu numai așa ne poate folosi în siguranță pentru noi înșine, dacă în ochii noștri suntem mici. Cu toate acestea El nu ne ferește de toate încercările credinței. Deci, dacă azi Domnul îți dă puțină înălțare, îți dă puțină încurajare prin succes în serviciul Lui, primește cu umilință și blândețe, aducându-ți aminte de propria-ți nevrednicie și insuficiență dacă Domnului nu i-ar plăcea să lucreze prin tine. Tot așa, fii gata să primești umilirile de mâine, care sunt necesare pentru disciplinarea ta și pentru echilibrarea adecvată a caracterului tău. Dacă succesul de ieri te face să te neliniștești sub umilirea de azi, ai grijă că nu ești dezvoltat spiritual atât de complet cum ar trebui să fii — Z ’96, 19 (R1919).

*       *       *

Cei mândri au o părere prea înaltă despre ei înșiși, se sprijină pe ei înșiși și caută înălțare de sine. Oamenii umili au o apreciere de sine modestă, au încredere în Dumnezeu mai degrabă decât în ei înșiși și se smeresc în interesele Lui. Cei mândri, care aspiră la poziții care sunt mai presus de abilitățile și meritul lor, caută adeseori să-i înlocuiască pe alții și întotdeauna se amestecă în ordinea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să se opună acestora din necesitate; pe când cei umili sunt în permanență mișcați înainte de către Dumnezeu, pentru că abilităților și meritului lor li se cuvin favoruri, la care ei nu aspiră în mod egoist și greșit — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Iacov 4:6, 10; Isaia 57:15; 66:2; Matei 20:26-28; Marcu 10:43-45; Iov 22:29; Proverbe 15:33; 29:23; Daniel 4:37; Luca 14:11; 18:14; 1 Petru 5:6.

Cântări: 63, 47, 114 [-], 134 [113], 191 [247B], 229 [155], 307 [-].

Poeziile Zorilor, 29: Nu eu, ci Cristos.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 363 (R5361: Isus și copiii VDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1127).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 440 (R4928: Harul umilințeiVDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1916); Z ʼ12, 273 (R5090: Spălarea picioarelor ca lecție de umilințăVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1631); Z ʼ13, 57 (R5186: Smerenia un element al curajului adevăratVDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1446); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderațieiVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 315).

L.T. în limba rusă; R5090; R5156; R5186_1; R5840; R5843.

L.T. în limba ucraineană; R4928; R5090; R5156; R5186_1; R5840; R5843.

L.T. în limba engleză; R1919; R4928; R5090; R5156; R5186b; R5840.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 IUNIE (Cântarea 56) R3983