14 IANUARIE

Eu de aceea astfel alerg, dar nu ca în nesiguranță. Astfel lupt, dar nu ca unul care lovește în aer 1 Corinteni 9:26.

Se va dovedi un mare ajutor în slăbiciunile naturii căzute a face, cu înțelegere, o consacrare deplină a voinței, o deplină predare a toată puterea și a tot talentul minții și trupului. Cel care își înțelege corect consacrarea și înrolarea în armata Domnului, își dă seama că nu mai are nimic de dat Domnului și astfel, orice conflict ar avea din partea voinței, îl sfârșește atunci când hotărăște în cele din urmă: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Iehova”. Cât de important este deci, ca toți soldații să-și dea seama de faptul că perioada lor de înrolare este până la moarte și că nici măcar nu trebuie să se gândească la nicio sugestie de a se retrage din bătălie și a înceta, chiar și pentru o oră, să lupte lupta bună a credinței — Z ’03, 421 (R3272).

Pentru a duce cu succes viața creștină, sunt absolut necesare cunoașterea lucrurilor care trebuie făcute, aprecierea constantă și ținerea în vedere a scopului. După cum ar fi absurd ca oamenii să aștepte să fie răsplătiți pentru o alergare a cărei condiții nu le cunosc și a cărei direcție nu o urmează, la fel de absurd ar fi ca oamenii să se aștepte să primească răsplata promisă a Împărăției cu Cristos dacă nu respectă condițiile în care ea este oferită și nu cunosc scopul pentru care este oferită, precum și direcția alergării — PT 1931, 191.

Pasaje paralele: 2 Cronici 20:15, 17; Psalmii 19:5; Eclesiastul 9:11; 1 Corinteni 9:24-27; Galateni 5:7; Filipeni 2:16; 3:14, 15; Evrei 6:20; 12:1, 2; Efeseni 6:11, 17; 1 Corinteni 16:13; 2 Timotei 2:3, 4; 4:7; Evrei 12:10; 10:32; 11:34; 1 Timotei 6:12.

Cântări: 20, 13, 78, 154 [-], 145 [-], 266 [-], 273 [152].

Poeziile Zorilor, 154: Apropierea de țintă.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 136 (R4809: Ținerea corpului în stăpânire. ― VDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141).

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta hotărât și statornic în alergarea și lupta mea de creștin? Din ce motiv? În ce mod? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?