14 APRILIE

Și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat cu cei fărădelege Isaia 53:12.

Așa cum toți cei care merg pe urmele Învățătorului trebuie să aibă unele experiențe ghetsimane, tot așa, trebuie ca fiecare cel puțin să guste din toate experiențele Învățătorului. Să nu uităm, deci, să căutăm în jurul nostru ocaziile de a servi „fraților”, „micuților”, tovarășilor-discipoli ai lui Cristos. Să fim atenți să nu adăugăm la batjocurile care trebuie să cadă asupra tuturor urmașilor Mielului, ci, dimpotrivă, să le oferim cuvinte de simpatie și să ne ajutăm unii pe alții în purtarea crucilor, a greutăților și a încercărilor pe cale. Astfel putem arăta cel mai bine Domnului și Capului nostru cum am fi apreciat noi posibilitatea de a-I ajuta Să-și ducă crucea pe drumul spre Calvar — Z ’99, 125 (R2473).

*       *       *

Moartea Domnului nostru nu a fost o moarte prefăcută. Moartea Sa a fost reală. Însăși ființa Sa a fost predată în moarte. Aceasta s-a făcut printr-un proces lent și zăbovitor, prin suferință mintală, epuizare și violență fizică, care a acoperit un interval de trei ani și jumătate. Atât de mult ne-a iubit El încât timp de părți din trei zile a mers în starea de moarte pentru noi; iar ultimele Sale ore nu au trecut în împrejurări mai bune. Deși nevinovat de păcat și crimă, El a fost dat la moarte ca păcătos și criminal împreună cu păcătoșii și criminalii — PT 1927, 55.

Pasaje paralele: Geneza 3:15; Psalmii 22:1-21; 69:21; Isaia 53; Daniel 9:26; Zaharia 12:10; 13:7; Matei 27:1-50; Marcu 15:1-37; Luca 23:1-46; Ioan 18:28—19:30.

Cântări: 168 [127], 5, 28, 132 [112, 230], 135 [114], 246 [162], 290 [174].

Poeziile Zorilor, 27: Un Cristos înăuntru să avem.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 228 (R5064: „Cuvântul a devenit trup”VDM, Vol. 22, Nr. 5, pag. 1678).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 152 (R4608a: „M-au urât fără temei” ― VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ʼ10, 357 (R4710: Acuzat ca hulitor ― VDM, Vol. 28, Nr. 4, pag. ); Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de oboseală”VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157).

L.T. în limba rusă; R4547; R4608_1.

L.T. în limba ucraineană; R3879; R4492; R4547; R4608_1; R4710; R4802.

L.T. în limba engleză; R2473; R3879; R4492; R4547; R4608b; R4710; R4802.

Întrebări: Ce efect a avut moartea lui Isus asupra mea săptămâna aceasta? Care au fost împrejurările și rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 APRILIE [R3787] (Cântarea 48)