13 MAI

Iată, a asculta de el este mai bine decât sacrificiul, și a da ascultare decât grăsimea berbecilor — 1 Samuel 15:22.

Tatăl nostru Ceresc dorește ca noi să fim foarte cu luare aminte la Cuvântul Său și să nu credem niciun moment că noi putem îmbunătăți ceva la el sau că timpurile și împrejurările vor schimba cuvenita noastră ascultare față de El. Să ascultăm Cuvântul Domnului, să stăm aproape de el și să nu ne fie frică de rezultate, ci să avem credință că Cel care ne ține niciodată nu dormitează, nici nu doarme și este prea înțelept ca să greșească. El este competent să facă față la orice ar putea veni pe neașteptate împotriva noastră ca rezultat al ascultării noastre — Z ’03, 218, 219 (R3224).

*       *       *

Înțelegem că prin sacrificiu se are în vedere tăgăduirea drepturilor noastre în timp ce ne dăm la moarte umanitatea în slujba lui Dumnezeu. O astfel de lepădare de sine în efortul de a-L sluji pe Dumnezeu, chiar dacă ar trebui să ne mistuie umanitatea, nu este primită de Dumnezeu dacă este contrară voinței Domnului. Mai bine să fim ascultători fără a sacrifica decât a sacrifica fără să fim ascultători. Dar cel mai bine este când aducem sacrificiul cu ascultare — PT 1926, 189, 190.

Pasaje paralele: Numeri 14:24; 1 Samuel 12:22; 1 Cronici 28:9, 10, 20; Psalmii 40:6; 51:16, 17; 69:30, 31; Proverbe 21:3; Eclesiastul 5:1; Ezechiel 9:5-10; Osea 6:6; Mica 6:6-8; Matei 9:13; Marcu 12:32, 33; Ioan 12:26; 13:17; 14:15, 21; 1 Ioan 2:3-6.

Cântări: 1, 114 [-], 128 [109], 150 [-], 196 [142], 208 [147], 307 [-].

Poeziile Zorilor, 167: Serviciul.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 100 (R5430: Dreptatea — Neprihănirea — Temelia caracterului creștin VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1012).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 180 (R4835: Răsplata sacrificiului VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2094); Z ʼ14, 184 (R5481: Să ne potrivim ca niște copii ascultători VDM, Vol. 13, Nr. 4, pag. 923); Z ʼ14, 248 (R5520: Loialitatea dovedită prin ascultare promptă VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 858); Z ʼ16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316).

L.T. în limba rusă; R5481; R5520; R5839.

L.T. în limba ucraineană; R4835; R5481; R5520; R5839.

L.T. în limba engleză; R3224; R4835; R5481; R5520; R5839.

Întrebări: Am adus eu sacrificiu săptămâna aceasta contrar voinței Domnului sau în armonie cu ea? Mi-am reținut eu sacrificiul? În ce împrejurări? Din ce motiv? În ce mod?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 13 MAI (Cântarea 267) *Z ʼ15, 5 (R5603: Mânia dreaptă și nedreaptă VDM, Vol. 10, Nr. 6, pag. 721).